Sæt fokus på sundhed og velvære

Med velfærdsgoderne og rigdom kommer også relaterede fysiske og psykiske sygdomme og ulemper derved.

I en kommende storkommune som Aalborg, bliver det derfor nødvendig at skabe rammer, som sikrer, at vi foregriber begivenhederne og undgår epidemier som fedme, diabetes, stress og depression. Dette sker bedst ved at sikre, at vores kommunale idrætsfaciliteter er i god og indbydende stand, at vores frivillige trænere rundt om i klubberne er godt uddannede, samt at alle har mulighed for at dyrke den sport, som de ønsker. Det vil være nødvendigt i denne proces at kigge på, om alle sociale grupper har lige økonomisk og praktisk adgang til at dyrke idræt. Der er et pressende behov for, at vi på et kommunalt niveau lægger en strategi som sikre, at alle borgere har et godt og erhvervsdygtigt helbred. Derfor skal vi bruge alle de muligheder og instrumenter, som kommunen har til rådighed, for at sikre at voksne og børn får den nødvendig motion og vejledning. Lige fra børnehaven, folkeskolen og over til vores ungdomsuddannelser skal motion, ernæringsvejledning, mentaltræning og stresshåndtering være elementer, som er en del af hverdagen. Vi skal se mere på, hvordan vi indretter vores daginstitutioner i en sådan grad, at sundheden kommer i centrum. Dette kunne i praksis udmøntes i idræts-børnehaver og andre sundheds fokuserende incitamenter. I folkeskolen skal fag som hjemmekundskab og idræt give børn de grundlæggende redskaber, der skal til for at sikre, at de ved egen hjælp kan være med til at sikre deres egen sundhed. Alle elever i folkeskolen burde to gange om året undergå et sundhedstjek ved sundhedsplejersken. Her skal evt. psykiske eller fysiske problemer forebygges ved udarbejdelse af en handlingsplan. Sundhedsplejersken skal have mulighed for at henvise eleven samt forældrene til forskellige rådgivende instanser, som f.eks. diætist, træner eller psykolog. Aalborg skal være en kommune med fokus på sundhed og velvære, hvor vi fra dag et tager et kærlig fokus på alle borgernes fysiske og psykiske velvære.