Sæt forbindelsepå dagsorden

Der skal ikke være tvivl – Venstre lægger gerne stemmer til, at vi får bygget en Femernbælt-forbindelse og vi er af den opfattelse, at det vil gå ligesom med de faste forbindelser over Storebælt og over Øresund, at der bliver mere trafik end mange kritikere havde forestillet sig.

Og det samme er jo tilfældet med de nordjyske motorveje, som vi fik med, i forbindelse med vedtagelsen af Storebæltforbindelsen. Det vi hørte, og stadig hører er, at der ikke er trafik til de nordjyske motorveje. Men spørgsmålet er: Skal man vente med at udbygge infrastrukturen til trafikken bryder sammen? Beslutning og gennemførelse af de nordjyske motorveje viste, at for en gangs skyld kom Folketinget udviklingen med flere biler i forkøbet. Sådan kunne jeg have ønsket at vi generelt havde udbygget vores infrastruktur med fremtiden for øje. I forbindelse med regeringens 10 års offentlige investeringsprogram fik vi sat 46 mio. kr. af til udbygning af E45, Nørresundby-Bouet. Løsningen her vil bidrage til løsning af kapacitetsproblemer for den sydgående trafik i myldretiden, men vi skal fortsat være på forkant med udviklingen. Trafikstigningerne i de senere år har medført et øget pres på Limfjordstunnellen og Limfjordsbroen. Hvis den stigning fortsætter, vil der om få år opstå fremkommelighsproblemer for den fjordkrydsende trafik i myldretiden. Det forventes, at kapaciteten i Limfjordsnettet er opbrugt i 2015. Da det tager 7-8 år at projektere, ekspropriere og anlægge en 3. Limfjordsforbindelse inklusiv en paralleltunnel ved den eksisterende Limfjordstunnel, er tiden inde til at tage de nødvendige politiske beslutninger. En motorvej over Egholm som et flertal såvel i Nordjyllands Amt, som i Aalborg Kommune har besluttet vil komme til at indgå i Europavejen E39 og vil forløbe fra E45 syd for Aalborg til den eksisterende E39 syd for Vestbjerg. Forbindelsen vil i 2015 få en trafik over fjorden på 27.000 køretøjer på hverdage. Limfjordstunnellen og Limfjordsbroen vil blive aflastet med henholdsvis 9.000 og 16.000 køretøjer pr. hverdagsdøgn. Vestforbindelsen, som her skitseret og foreslået vil som motorvej forøge kapaciteten for den fjordkrydsende trafik og som adgang for national/regional trafik til Vesthimmerland, Aalborg Lufthavn, Hanherred og Pandrup/Åbybroområdet. Tiden er derfor inde til at Nordjyllands Amt og Aalborg Kommune får sat beslutningen om den 3. Limfjordsforbindelse på den politiske dagsorden i Folketinget. Vi skal være opmærksomme på, at de store offentlige investeringer der i disse år gøres i østdanmark, inklusive Femernbæltforbindelsen, ikke skævvrider udviklingen i Danmark. Den nordjyske region med nye tillagte kommuner møder fra 1. januar 2007 store udfordringer, men vi klynker ikke, vi skal nok holde sammen på det, som hører en velfungerende nordjysk region til. Men det kræver selvfølgelig, at Folketinget følger udviklingen op, bl.a. med de nødvendige investeringer i en videre udbygning af infrastrukturen.