Sæt gang i beskæftigelse

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af ledige er steget med 4500 personer fra maj til juni i år. Den samlede ledighed i Danmark er nu oppe på 173.000 personer. Dermed er ledigheden steget med 31.900 personer siden Anders Fogh for første gang satte sig til rette i statsministerstolen. Altså en samlet arbejdsløshedsstigning i Foghs periode på godt 22 pct. Nu løses arbejdsløshedsproblemet selvfølgelig ikke ved, at vi repræsentanter fra oppositionen peger fingre af regeringen og Anders Fogh for ikke at gøre noget. At Anders Fogh i valgkampen lovede flere i arbejde og nu i stedet har skaffet danskerne et massivt arbejdsløshedsproblem på halsen er tragisk nok i sig selv. Men den stigende arbejdsløshed er så stort et samfundsproblem, at det nu gælder om at bringe alle kræfter og ideer i spil for at løse denne ulykkelige situation, frem for at kaste med mudder efter hinanden. Der er kommet flere spændende og konstruktive udspil på det seneste. Bl.a. er Marianne Jelved fra Det Radikale Venstre kommet med et forslag om at gøre arbejdsløshedsforsikring obligatorisk for alle, der er i arbejde, mod til gengæld at kigge på en generel nedsættelse af beskatningen af arbejde. Socialdemokraterne er kommet med et andet, men lignende forslag til lavere skat på arbejde samt en job-plan, der bl.a. lægger op til øgede offentlige investeringer. Ligesom forskellige erhvervsledere har været ude i offentligheden med en række konstruktive ideer til, hvordan der sparkes gang i dansk økonomi og beskæftigelse igen. I mit sind er der ingen tvivl. Det er ikke så meget ideer til og muligheder for at sætte gang i beskæftigelsen igen, der mangler, det er regeringens vilje eller evne til at handle, der er fraværende. Jeg opfordrer derfor regeringen til at indgå i dialog med oppositionen, med erhvervslivet og med fagbevægelsen om en ny beskæftigelsesstrategi. En sådan strategi bør efter min mening indeholde følgende: En skatteomlægning, der flytter skattetrykket fra arbejde til fx større beskatning på olien i Nordsøen, af de multinationale virksomheder samt større indsats overfor skattesvindlere. Yderlig finansiering kan findes ved fx at neddrosle fradragsretten samt at gøre a-kasse-forsikringen for alle lønmodtagere obligatorisk, hvorved betydelige udgifter til bistandshjælp kan spares. Antallet af nye arbejdsløse ikke-a-kasse-forsikrede er et stort og stigende problem for kommunernes socialforvaltninger landet over. Skatteomlægningen fra arbejde til andre områder vil have den virkning, at det mindsker lønstigningerne, så flere kan ansættes, ligesom det kan sætte gang i forbruget og dermed beskæftigelsen inden for fx handel, byggeri, kultur, restauration etc. En generel fremrykning af offentlige investeringer bør også indgå i en fremtidig beskæftigelsesstrategi. Landets folkeskoler, børneinstitutioner, plejehjem, veje etc. bør renoveres. Dels fordi der med landets mange faldefærdige og misvedligeholdte bygninger, lokaler og veje er et skrigende behov for en sådan indsats. Men også fordi det kan sætte gang i beskæftigelsen. Uddannelse, forskning og efteruddannelse er også et væsentligt sted at investere. Til sammenligning kan det nævnes, at vore naboer i Tyskland har øget deres investeringer på uddannelses- og forskningsområdet med hele 25 pct. En sådan indsats vil foruden at styrke beskæftigelsen markant også være en sikker investering i fremtiden i form af ny viden og en mere fleksibel, omstillingsparat og dynamisk arbejdsstyrke. Endelig skal en ny beskæftigelsesstrategi indeholde en dagpengereform. Jeg er parat til at imødekomme Marianne Jelved og Det Radikale Venstres ide om at gøre a-kasse-medlemskab obligatorisk for alle. Det er fornuftigt, at alle der kan forsikre sig selv mod arbejdsløshed og bidrage solidarisk til arbejdsløse kolleger, gør det. Jeg mener tillige, tiden er inde til at kigge på, om ikke det skal være muligt, mod at betale et større a-kassekontingent, at forsikre sig på en måde, så man i tilfælde af arbejdsløshed, får flere penge udbetalt. Mange risikerer i dag at måtte gå fra hus og hjem, fordi dagpengenes højeste sats er betydeligt lavere end den løn, de hidtil har fået udbetalt. Desuden mener jeg, det fremover bør være muligt gennem a-kassesystemet at spare op til uddannelses- eller børneorlov. Forstået på den måde, at man mod at betale et ekstra beløb i a-kassekontingent erhverver sig retten til efter f.eks. fire år at afholde en længere periode med uddannelses- eller børneorlov med fulde dagpenge. Sådanne ordninger vil sikre et større eget-ansvar og selvfinansiering inden for a-kasseområdet. Ligesom det vil bidrage til mere rotation, fleksibilitet og omstillingsparathed på arbejdsmarkedet. Foruden de ideer, jeg nævner her, findes der mange andre. Derfor er det simpelthen på tide, regeringen kommer i arbejdstøjet og lægger en beskæftigelsesstrategi sammen med oppositionen og arbejdsmarkedets parter. Danmark skal have gang i beskæftigelsen! Rasmus Prehn, Reberbansgade 52, Aalborg, er folketingskandidat og byrådsmedlem (S). E-mail: rp-byraad@aalborg.dk