Sæt gang i nybyggeri og byfornyelse

INITIATIVER:Arbejdsløsheden er steget dag for dag siden 2001. Desværre har det ikke inspireret regeringen til at iværksætte slagkraftige initiativer, som kan sætte gang i hjulene og stimulere beskæftigelsen. Det er helt uholdbart og fuldkommen uforståeligt, at regeringen skærer i efteruddannelse, fyrer offentligt ansatte og sparer på uddannelsesinstitutionerne i en situation, hvor der er behov for markante investeringer i fremtidens velfærd og den nuværende beskæftigelse. Et oplagt og i princippet stort set gratis virkemiddel er at fremrykke investeringer, som allerede er planlagt eller burde være det. I en kritisk situation, hvor tusindvis af mennesker sørgmodigt må tage plads i arbejdsløshedskøen, er det indlysende, at det vil have en lang række positive effekter, såfremt man straks påbegynder massive investeringer på de områder, hvor velfærdssamfundet halter mest. Den største mangel rammer de ældre, som i adskillige byer mangler ordentlige og tilstrækkelige ældreboliger. Det er urimeligt for de ældre, som pakkes bort på hospitaler og i hjælpeløse situationer i eget hjem. Regeringen bør straks sætte gang i byggeri af ældreboliger. På samme måder står mange børnefamilier og studerende uden en passende bolig. I adskillige byer har bolighajer kronede dage, fordi der ganske enkelt er en enorm mangel på boliger. Det er derfor en hastesag, at regeringen hopper ud af hængekøjen, og sætter gang i nybyggeri og byfornyelse. Gennem investeringer i byggeri kan regeringen på én gang medvirke til at løse et stort antal menneskers problemer, samtidig med at investeringer i byggeriet er en af de mest direkte og effektive metoder til at sætte gang i beskæftigelsen. I en tid, hvor den negative arbejdsløshedsspiral roterer i skræmmende fart, er det ligeledes med hovedrysten, at man kan iagttage, hvorledes regeringen har skåret kraftigt ned på de efteruddannelsesmuligheder, som kunne hjælpe de arbejdsløse videre i arbejdslivet. Der er hårdt brug for efteruddannelse, opkvalificering og omskoling. Derfor bør udviklingen omgående vendes på dette område, så nedskæringer og brugerbetaling ikke får lov at skubbe mennesker endnu længere væk fra arbejdsmarkedet, mens regeringen passivt sidder tilbage og venter på et opsving. I samme boldgade er det helt utilgiveligt, at regeringen skærer planløst i uddannelsessystemet. Universiteterne, handelsskoler og tekniske skoler rammes alle af regeringens grønthøster. Der er behov for opprioritering af uddannelsessystemet, så Danmark igen kan blive førende på området. Regeringen burde investere i fremtidens råstof, stimulere samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, forbedre mulighederne for efteruddannelse på alle niveauer og gå aktivt ind og iværksætte initiativer til forbedring af den stærkt problematiske praktikpladssituation. Arbejdsløshed er noget af det værste, som kan ramme et menneske, og det må være et særdeles moderat krav, at regeringen aktivt anvender de værktøjer, den har til rådighed for at løse et stadigt større problem, som den delvist selv har skabt gennem nedskæringer, et ufleksibelt skattestop og massive offentlige fyringsrunder.