Betalingsmidler

Sæt ikke priser op

DANKORT-GEBYR:Hvis erhvervslivet (forretningsindehaverne) opfører sig ansvarligt, så skulle/burde der ikke være et problem, idet de 50 øre, som forretningen af pengeinstituttet afkræves pr. benyttelse af Dankortet, jo er en driftsomkostning, som er fradragsberettiget, og derfor betaler skattevæsenet ca. 50 pct., hvorefter den forretningsdrivendes udgift er ca. 25 øre. Men for de første 5000 benyttelser af Dankortet modtager forretningen jo et tilskud fra staten på kr. 2500 eller 50 øre pr. benyttelse. Dette beløb er skattepligtig for forretningen, som altså skal aflevere 25 øre til skattefar, hvorefter forretningen har en nettoudgift på 25 øre og en nettoindtægt på 25 øre - altså går det lige op. Først fra benyttelse nr. 5001 og opefter har forretningen altså en udgift - og da kun på 25 øre, og det er den udgift, forretningen skal have dækning for af kunden. Der bør derfor anstændigvis udvises god forretningsmoral ved enten at undlade forhøjelse af priserne eller undlade at lægge et beløb på den enkelte bon. Hvis den enkelte forretningsdrivende lægger et beløb på bonen eller lader udgiften indgå i en prisforhøjelse, så bliver det virkelig også en god forretning for dem og ikke bare for pengeinstitutterne. Derfor - vær fornuftig!