Sæt ikke stabilitet over styr

Den ukendte politiske joker, som først spilles efter folketingsvalget, kan risikere at blive en økonomisk overraskelse for de vælgere, som evt. overvejer at forlade det stabile Danmark under den nuværende regering. Mange kan komme til at bide sig selv i læben af ærgrelse, hvis Socialdemokratiet og de radikale får magt, som de har agt; måske med støtte fra Ny Alliance.

Det ligger i de politiske kort, at Socialdemokratiet med de radikale og SF som støtter, eventuelt suppleret med Enhedslisten og Ny Alliance, vil gennemføre en politik, som i dag kun er en skygge, men som vil træde frem i fuldt dagslys i klar politisk skikkelse, når flertallet er sikret. Husk på, at Ny Alliance er udsprunget fra Det Radikale Venstre og ønsker lavere skat på arbejdsindkomster, men ikke har afvist at forhøje skatten og afgifter på anden måde. Helle Thorning-Schmidt (S) har med meget klare udtalelser proklameret, at de skattelettelser, som er givet af VKO, vil blive inddraget til øget velfærd, når og hvis HTS bliver statsminister efter valget. Overfor det står Margrethe Vestager, som ikke mener, det er muligt at inddrage skattenedsættelsesprovenuet af tekniske årsager. Det er med andre ord ikke fordi, man er imod at inddrage skattelettelserne hos de radikale. Skulle det ske, at socialdemokraterne skal forhandle regeringsgrundlag med SF, radikale og eventuelt Enhedslisten, må vi som vælgere gøre os klart, at det kan komme til at koste os dyrt. Og skal socialdemokraterne æde deres ord i sig om at inddrage skattenedsættelsen, vil det meget sandsynligt i første række blive med radikal støtte. Prisen for dette fællesskab falder i tråd med SF"s og Enhedslistens socialistiske synspunkter, og kan meget vel blive en skattereform, hvor man inddrager de såkaldte ¿samfundsskabte værdier af fast ejendom¿ med beskatning af provenuet ved salg af fast ejendom eller via anden politisk opfindsomhed, f.eks. med forhøjelse af ejendomsbeskatningen efter en ny model. De radikale har for længst proklameret, at de har øje for skat på dette område, så det lurer lige under den politiske overflade. Socialdemokratiet og den øvrige venstrefløj vil næppe efter et valg afvise en sådan beskatning, da det vil passe godt til den socialistiske tankegang om at inddrage såkaldte samfundsskabte værdier. Hertil kommer, at skattestoppet meget sandsynligt vil blive ophævet, så kommunerne igen (hæmmingsløst) kan udskrive skat, og Svend Auken-modellen, hvor man langsomt, men sikkert skruer på afgiftsskruen, vil igen blive anvendt. Det er det, vi som vælgere blandt andet skal tænke meget over, før vi sætter vores kryds på valgdagen. Med Ny Alliance på banen ligger det i de politiske kort, at partiet med Jørgen Poulsen i front åbner op for, at alverdens flygtninge kan forvente asyl eller opholdstilladelse her i landet, hvilket kan være med til at undergrave vort velfærdssamfund. En eksperimentel politik under socialdemokratisk ledelse, kan vise sig at blive en yderst farlig politisk cocktail, som kan ødelægge vort demokrati og velfærdsstaten. Kære vælger! Hvad du har kæmpet for igennem årtier, og hvad du har fået af økonomisk stabilitet under VK-regeringen, kan meget hurtigt blive sat over styr ved at eksperimentere med en ny regering, som langt fra indbyrdes er enige, og hvor Ny Alliance kan gå hen og blive tungen på den politiske vægtskål. Ny Alliances førende folketingskandidater har deres på det økonomiske tørre. Jeg sporer ikke ret meget samfundssind hos dette, indbyrdes uenige parti. Hvor tror I vælgere, at Ny Alliances oprigtige solidaritet befinder sig? De førende folketingskandidater spiller på begrebet godgørenhed, hvor man kan betale med andres penge. Tror I, at en Lars Kolind vil åbne sit gods, og at en Jørgen Poulsen vil åbne sit hjem for flygtninge og betale for disse i årtier? Handler det ikke bare om at spille god på samfundets bekostning og tro, at blot fordi man har tjent mange penge, så har man også patent på et koncept for et nyt samfund, hvor den brede del af befolkningen betaler for eksperimentet?