Sæt ind mod vold

Vold i familien er hverdag for 30.000 børn i Danmark. Det e et helt uantageligt højt antal,

der burde få de kommunale forvaltninger på stikkerne i forhold til en storstilet forebyggelsesindsats. Men det er ikke sket. Tværtimod er meldingerne, at kommunerne - trods gentagne underretninger - ikke yder den nødvendige hjælp og støtte til børnene. Den mangelfulde indsats er helt og aldeles uacceptabel i forhold til så alvorlige problemer som vold i familien må siges at være. Det er ikke godt nok med en socialminister, der konstant fralægger sig ansvaret og skyder på kommunerne, der samtidig bliver mere og mere presset økonomisk. Derfor må partierne i Folketinget diskutere kommunernes opgaver og rammer, når det kommer til bekæmpelse af vold. Fordelen ved de nye storkommuner skulle jo netop være en større kapacitet til at løse tunge sociale problemer mere hensigtsmæssigt. Kommunerne bør derfor efter SF’s mening forpligtes på initiativer, der sætter fokus på bekæmpelse af vold i familierne. Forebyggelse af vold mod børn og familier skal være et højt prioriteret indsatsområde i samtlige landets daginstitutioner m.m. Kommunerne bør desuden afrapportere årligt: Hvad har vi gjort, hvilken effekt har det haft etc. SF har derfor nu taget initiativ til en forespørgselsdebat i Folketinget om initiativer, der kan sikre voldsramte børn og familier den nødvendige hjælp. Alt for mange børns virkelighed er præget af, at barnet selv bliver slået eller ser sin mor få tæv. Det påfører barnet varige skader - med mindre, der gribes ind i tide. Og det er i høj grad samfundets pligt at gribe ind, når børn mistrives mener SF. I SF ved vi godt, at den nødvendige forebyggelsesindsats koster penge. Det er bare helt sikkert, at det koster endnu mere at lade være.