Tyverier

Sæt kryds rigtigt

SKATTESTOP:Hvorfor skal lejerne i den almennyttige bolig betale regeringens skattestop? Hvis man ejer sin bolig, bliver man forgyldt og belønnet med en kæmpe friværdi, som man kan bruge, som man vil. Lejernes friværdi går ind i Landsbyggefonden, som har til formål at renovere og istandsætte gamle nedslidte boliger og nedsætte huslejerne, så mange forskellige mennesker kan bo i dem - og ikke kun dem med overførselsindkomst med det til følge, at der opstår en masse ghettodannelse. Men hvad gør regeringen? Den har stjålet otte milliarder allerede og vil tyvstjæle yderligere 3,1 milliarder. Kunne man forestille sig, at regeringen tog det samme beløb fra boligejerne? Nu må lejerne i den almennyttige boligmasse vågne op og sætte deres kryds ved de partier, der ikke vil stjæle deres penge, næste gang, der er valg. Hvis vi ikke får det stoppet, vil dette tyveri fortsætte i det uendelige, og det kan ikke være meningen. Ingolf HedegaardLingbanke 69,Skageningolf-hedegaard@ofir.dk

Breaking
Mange er smittet med corona på plejecenter i Brønderslev
Luk