Lokalpolitik

Sæt regionalt selvstyre på dagsordenen

Regeringen rækker nu hånden ud til andre partier omkring kommunalreformen. Sikring af vand og naturbeskyttelse kan nu pludselig blive en del af regionernes opgave.

Om det er en ren taktisk overvejelse eller bekymring for at gennemtrumfe en stor reform med det mindst tænkelig flertal i Folketinget er stadig uklart! Der er andre miljøopgaver, som også bør flyttes fra amterne til de nye regioner. Vi trænger blandt andet også til at få sikret den faglige ekspertise og fortsat samling omkring det sociale område i de nye regioner. Hvis regeringen reelt vil åbne for nye muligheder for forhandling bør det også handle om regionernes selvstyre. Når regionerne ifølge lovforslaget fortsat skal have karakter af kommuner må de fortsat være omfattet af Grundlovens paragraf 82. Her beskrives kommunernesret til selvstyre. Dette betyder, at selvstyret kan række videre end til det, der fastlægges for regionerne ved positiv lovgivning. Det andet handler om at kunne føre egen kasse og foretage skatteudskrivning. Europarådet stiller sig meget kritisk over for det regeringsforslagom regionerne, der ligger på bordet. Det vil ikke være rimeligt at etablere en lov om regioner, som strider mod internationale forpligtigelser. Ligeledes vil det være udtryk for lovsjusk, hvis der laves en lov om regioner, som strider mod Grundloven og almindelig forvaltningslovgivning. Derfor vil et reelt udspil til nye forhandlinger om kommunalreformen også indebære, at det regionale selvstyre bliver sat på den politiske dagsorden.