Videregående uddannelser

Sæt stopper for slingrekurs

En overlæge har beklaget, at nyuddannede sygeplejersker ikke kan lægge bandage.

Helt symptomatisk for den nuværende uddannelsespolitik - med et utal af hovsaløsninger og hastige forandringer - kommer der straks skarpe politiske udmeldinger om, at sygepleje-, pædagog- og læreruddannelserne skal ændres i en mere praktisk retning. For ganske få år siden ønskede politikerne at gøre uddannelserne mere akademiske. Det er på tide, at de mellemlange videregående uddannelser får et værn mod den uddannelsespolitiske slingrekurs – kvalitet i uddannelserne kræver tid. Over de seneste fem-seks år har uddannelsesinstitutionerne været igennem en fusionsbølge, som formodentlig kulminerer inden for de næste 2 år. Argumentationen bygger tilsyneladende på simpel tal-logik: Hvis man lægger to CVU-er og to handelsskoler og et seminarium sammen, så får man en større institution. Og stort er godt, lyder argumentet. Men bliver uddannelserne bedre, fordi man skaber større organisatoriske enheder? Opnås der en synergieffekt imellem uddannelser, som ikke har meget andet tilfælles end at være uddannelser? Vi kender stadig ikke effekten af de nuværende CVU’ers fusionsproces. Specielt norske, engelske og hollandske modeller for organisering af uddannelsesinstitutioner har inspireret regeringen. England har gennem en årrække uddannet det, der svarer til vore professionsbachelorer, på University Colleges - som kan have meget til fælles med de planlagte professionshøjskoler. Fra vore norske, hollandske og engelske kolleger ved vi dog, at modellerne ikke er uproblematiske. Og hvorfra ved man lige, at en hollandsk model passer bedre til danske forhold end den danske? Der mangler gedigen forskning på området. Dannelsen af professionshøjskolerne bør bygge på mere grundige regionale analyser af lokale behov for uddannelser. Det bør undersøges grundigt, hvordan de berørte uddannelser konkret kan beriges gennem fusionerne og det mulige tættere samarbejde mellem uddannelserne. Og så skal der gives den nødvendige tid og afsættes midler til at gennemføre de mange ændringer og udviklingstiltag, som fusionerne vil føre med sig.