EMNER

Sætter fokus på sygedagpenge

Stigende udgift får politikere til at bede konsulenter se på området

LØGSTØR:Kraftige stigninger i Løgstør Kommunes udgifter til især sygedagpenge og kontanthjælp får nu politikerne til at søge hjælp til at undersøge, om forvaltningens procedurer er hensigtsmæssige. Socialudvalget indstiller til økonomiudvalget, at et konsulentfirma antages til at analysere området. - Disse to områder udvikler sig desværre uhensigtsmæssigt for kommunen. Udgifterne stiger hele tiden, og vi vil gerne undersøge, om vi kan gøre noget for at bremse for udgifterne, eller om forholdene er således, at vi skal acceptere denne udvikling, fortæller socialudvalgsformand Karl Laut (V). - Der er behov for at stikke fingeren i jorden, og forsøge at se det hele lidt overordnet. Der kan jo være andre faktorer, der spilder ind og medfører den stigende udgift. Derfor vil vi i socialudvalget gerne, om andre og friske øjne kigger på hele dette komplekse område. Forvaltningen har holdt møde med repræsentanter for Rørbæk Centret, der gerne vil medvirke til en analyse af området. - Vi har ikke valgt konsulentfirma endnu, men Rørbæk Centret er med i vore overvejelser, fortæller Karl Laut, der vurderer, at analyseopgaven vil koste 50.000-75.000 kr. Han tilføjer, at socialudvalget ikke tror, at der sker fejl i forvaltningen. - Jeg er bekendt med, at der er stigende sygdom hos borgerne og dermed stigende udgifter til sygedagpenge. Derfor kan det være godt at få afdækket de faktiske forhold, så vi får den bedste mulige baggrund for beslutningerne i forbindelse med det politiske arbejde. Kommunens nettoudgifter til sygedagpenge er på kun to år steget fra 5,4 mio. i 2000 til 10 mio. kr. i 2002. Antallet af sager er steget tilsvarende. I uge ni 2000 havde forvaltningen 105 sager under behandling, på samme tidspunkt i 2001 var antallet steget til 124, i 2002 til 129 og nu i 2003 til 172. - Udviklingen i antallet af sager har været stigende, og der har været tale om en markant stigning i hele 2002 begyndende med 130 sager i uge et og sluttende på 172 sager i uge 52. Denne udvikling er fortsat de første uger af 2003, fortæller ekspeditionssekretær Annelise Morthensen fra socialforvaltningen. Aldermæssigt er den største gruppe af sygemeldte mellem 50 og 60 år, tæt fulgt af gruppen 40- til 49-årige. Annelise Morthensen gør opmærksom på, at 82 procent af de sygemeldte mænd kommer fra et arbejdsforhold, mens tallet for kvinderne udgør 80 procent.