EMNER

Sætter kirken til debat

Kirke og tro skal på dagsordenen i konfirmandstuen

LØGSTØR:Kirken er andet og mere end at sidde og kigge ham på bænken foran i nakken søndag formiddag. Det forsøger det lokale menighedsråd sammen med sognepræst Anna Margrethe Christensen og Lisbeth Vingborg fra Løgstør at bevise i det nye år, hvor de har lagt op til debataftner i konfirmandstuen i Løgstør. Udgangspunktet er kirke og tro, når de foreløbig tre aftener afvikles. Her vil tre personer komme med oplæg til deres vinkel og holdning til kirken og troen. Mandag 10. januar lægger restauratør Jimmi Petersen fra Pavillon Christiansminde ud. Han vil give sit bud på sit forhold til kirken samt på kirkens fremtid. Lisbeth Vingborg er personligt ikke i tvivl om, at kirken har en fremtid, men vil have folk på debataftnerne til at tage stilling til, hvilken fremtid det skal være. - Hvordan skal kirkelivet være i Løgstør i fremtiden? Det kunne vi godt bruge nogle gode bud på, siger Lisbeth Vingborg, som slår fast, at der må gerne komme nyt og mere til i kirken om søndagen end tilfældet er i dag. Kirken kan ændre sig - Kirken er ikke stationær, men skal gerne ændre sig ligesom samfundet gør, siger Lisbeth Vingborg. Hun peger f.eks. på de rock- og gospelkoncerter som sognepræst Torben Haahr i Salling har stået bag for kort tid siden. - Det er et godt eksempel på, hvordan man også kan få kirken til at være noget andet og mere. Så får man det fællesskab omkring kirken, som er så vigtigt. Og det kunne jo være, at der kommer nogle flere ind i kirken - nogen af dem som ellers kommer der. - Jeg ved godt, at der er folk som synes, at det er "for meget" at lave en rockkoncert i kirken. Men det er jo helt OK, at kirken provokerer engang imellem, siger Lisbeth Vingborg, der slår fast, at stilstand er det samme som den visse død. - Jeg håber, at vi på debataftenerne får nogle ting frem, der kan give stof til, hvordan menighedsrådet - og vi andre der er interesserede i kirkens ve og vel - kan komme videre. Stof til videre arbejde - Forhåbentlig giver oplæggene fra debatholderne lyst til debat, så meninger om hvad kirken skal og vil kan komme frem og give materiale til det videre arbejde for menigheden i Løgstør sogn, siger hun. Mandag 14. februar er det folketingets formand Chr. Mejdahl, der kommer med et oplæg udfra emnet: Kirke og stat - hvordan er deres forhold lige nu - og hvad med fremtiden de to parter imellem. Onsdag 6. april holder sogne- og sygehuspræst Troels Laursen foredrag over emnet: Hvad skal jeg sige, når jeg ser det meningsløse? Det er er foredrag om kristentro og kriser. Troels Laursen vil udfra sit arbejde på Farsø Sygehus forsøge at belyse samtalen mellem os - raske som syge - og hvad har det hele med kristendommen at gøre. Hvordan bruger vi vores tro, når vi selv er i krise? Til det vil der blive fortalt historier og eventyr samt sunget salmer. Hvis de fire første debataftner bliver en succes, så er det planen, at der skal gennemføres flere arrangementer senere.