Sætter regeringen alt over styr?

ØKONOMI:Aldrig nogen sinde har en regering overtaget Danmark i en bedre forfatning end tilbage i november 2001. Der var overskud på alle kontiene og arbejdsløsheden faldt måned for måned og var den laveste i 25 år. Samtidig var der i SR-regeringens tid investeret mere i forbedret velfærd til børn, ældre og syge end i nogen tidligere periode. Skatterne var holdt i ro, og vi betalte massivt af på fortidens gæld. Så godt er der aldrig tidligere gået i Danmark. Derfor må man også her 18 måneder efter stille spørgsmålet til VK-regeringen og Dansk Folkeparti: "Er I i gang med at sætte det hele over styr?" Billedet er fuldstændig vendt og tegner nu en meget bekymrende udvikling. Arbejdsløsheden stiger måned for måned. Regeringens egne prognoser viser, at overskuddet er ved at være spist op. Kommuner og amter skal sættes i en økonomisk spændetrøje, så der skal skæres massivt i de tilbud, som betyder utroligt meget for mange borgere. Yderområderne i landet bliver udsultet og må nøjes med fine festtaler, men uden reelt indhold. Regeringen har efter sine egne oplysninger udlovet årlige skattelettelser for ca. 25 mia. kr. uden at anvise en eneste krone til dækning, bortset fra nedskæringer i den offentlige sektor. Nu forsøger man at lappe, ved at ville sælge ud af de almennyttige lejeboliger. Det betyder, at det bliver endnu sværere for folk uden høje indkomster at få en ordentlig bolig. Derfor må man spørge regeringen og Dansk Folkeparti: "Hvad har I gang i?" Hvornår fremlægger I ærligt og redeligt, det I vil med det danske samfund i stedet for at pakke det ind i alle mulige flotte fraser uden indhold. Jeg kan ikke se bedre, end at hele planen er beskrevet i Anders Fogh Rasmussens bog om "Minimalstaten". Velfærden for jævne folk er helt åbenbart sat under afvikling.