Sætter sin lid til ny lov

HALS:Formanden for socialudvalget i Hals Kommune, Ane-Marie Viegh Jørgensen (V), er nu igen for alvor begyndt at tro på, at udgifterne til de såkaldte overførselsindkomster kan nedbringes efter en lang periode med konstant stigende udgifter på dette område. Det hænger dels sammen med, at der pr. 1 august i år er ansat en ny socialrådgiver til at fokusere på dette område, men også en ny lov er med til at genoplive troen i V-profilens sind. Det er den nye Lov om Beskæftigelsespolitik, der træder i kraft med indgangen til næste måned - og som socialudvalget blev orienteret om på det seneste møde. - Intentionen i den nye lov er at få folk hurtigt i arbejde, og det skal hovedsageligt ske i virksomheder inden for det kommunale regi, konstaterer Ane-Marie Viegh Jørgensen. Hun kan videre fortælle, at der i den nye lov opereres med tre faser, der går fra vejledning og opkvalificering af den ledige via praktik til arbejde med løntilskud. - Der er et afklaringsforløb på kun 14 dage fra den første ledighedsdag, så det kræver nogle ressourcestærke personer at få skabt dette hurtige overblik, fortsætter udvalgsformanden, der ikke er i tvivl om, at den nye fremgangsmåde er den rette vej at gå. - Borgerne bliver bedre stillet, og al snak om, at de bliver jagtet, holder ikke. De bliver i stedet taget mere i hånden og hjulpet på rette vej, siger Ane-Marie Viegh Jørgensen, der samtidig peger på, at de personlige samtaler skal munde ud i en jobplan og placeringen af et CV i Arbejdsmarkedsstyrelsens jobbank på internettet. - Det næste skridt bliver nu at tilpasse administrationen, så den svarer til intentionerne i den nye lov, og så gælder det ellers om at få den udmøntet, tilføjer udvalgsformanden - inden hun slutteligt bemærker: - Jeg har store forventninger til det her.