Sag fra Aalborg op i Folketinget

Anita Knakkergaard agter at forfølge sag om overskridelse af skel

EMNER 1. marts 2003 07:00

AALBORG: - Jeg er ikke tilfreds med svaret. Det er vattet. Sådan lyder byråds- og folketingsmedlem Anita Knakkergaards (DF) umiddelbare kommentar til et skriftligt svar, som hun har fået fra erhvervs- og boligminister Bent Bentsen (K). På baggrund af en sag fra Aalborg og en tilsvarende sag i det sydlige Jylland har Anita Knakkergaard stillet en række spørgsmål ministeren. I begge de sager, som hun har henvist til, drejer det sig om byggeri, der angiveligt overskrider skellet ind mod naboen. Lovgivningen er i dag sådan, at naboen er nødt til at føre en bekostelig retssag for at få håndhævet loven, uanset hvor åbenlys overskridelsen af skellet end måtte være. Anita Knakkergaard mener, at det bør kunne ordnes gennem de kommunale myndigheder, og at hegnssynet vil være oplagt. Hun blev opmærksom på problematikken, da Aalborg Kommunes tekniske forvaltning og teknisk udvalg afviste at behandle en klage fra en beboer i Stjernevejskvarteret. Beboeren mente at kunne påvise, at naboen havde overskredet skellet med sin nye carport. Men selv om det er kommunen, der har byggesagsbehandlingen, kan kommunen ikke med den nuværende lovgivning blande sig i, hvorvidt byggeriet overskrider skel. Det er en sag for domstolene. Manden i Stjernevejskvarteret klagede til tilsynsrådet, der gav Aalborg Kommune ret i, at det ikke er kommunens bord. Den opfattelse bekræfter Bent Bentsen i sit svar til Anita Knakkergaard. Han ser ikke nogen grund til at ændre byggeloven, så kommunerne i stedet afgør den slags sager. - Jeg mener ikke det er rimeligt, at folk skal løbe en økonomisk risiko på op til 50.000 kroner ved at føre en retssag, hvis kommunen kan klare sagen i opløbet, siger Anita Knakkergaard. - Jeg har endnu ikke snakket med min folketingsgruppe og jurister om Bent Bentsens svar. Men jeg vil arbejde videre med sagen og eventuelt komme med et forslag om, at reglerne bliver ændret. Beboeren i Stjernevejskvarteret opgav at forfølge sagen yderligere, da kommunen afviste at behandle hans klage og tilsynsrådet gav kommunen ret. Han var bange for, at en retssag ville blive alt for dyr, selv om han var sikker på, at han havde ret.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...