Lokalpolitik

Sag ikke undersøgt til bunds

Henrik Helbo skriver 5.12. i et læserbrev, ”Klar til jammerlig storkommune”), der nærmer sig det injurierende, at Pandrup Kommune er årsag til de besparelser, der skal gennemføres i 2007.

Det skulle angiveligt være fordi, Pandrup Kommune ved årets udgang har en negativ kassebeholdning på 22 mio. Jeg ved ikke, om Helbo også har skelet til en af de andre sammenlægningskommuners tal her ved årsskiftet, men han har i hvert fald ikke undersøgt sagen til bunds, når han kan insinuere det, han gør. Hans had til den nye kunstgræsbane styrer ham blindt i alle beskyldningerne. Sagen er den, at der ligger megen regnskabsteknik i de tal, Helbo refererer til. For Pandrup Kommunes vedkommende, så har det altid ligget sådan, at netop ved årsskiftet har kassebeholdningen været præget af, at der på det tidspunkt netop er udbetalt bl.a. lønninger og pensioner, mens eksempelvis ejendomsskatterne først indløber i februar. En kommunes kassebeholdning kan således ikke vurderes alene ud fra, hvad den udviser på en bestemt dato. Jeg kan således oplyse, at Pandrup Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning set over året sidste år var 22 mio. og i år formentlig vil ligge omkring 15 mio. De såkaldte besparelser i forbindelse med kommunalreformen har ikke sit udspring i Pandrup Kommune eller i nogen anden sammenlægningskommune. Der sker en harmonisering af serviceniveauet i op- og nedadgående retning. Det gælder ikke blot i Jammerbugten, men på landsplan. I øvrigt kan jeg oplyse Helbo om, at jeg ikke alene har æren for etableringen af kunstgræsbanen. Jeg deler den med et massivt flertal i byrådet. Til Helbos store fortrydelse kan jeg endvidere oplyse, at banen har været en stor succes. I dens første sæson har den indspillet flere penge, end det koster at drive banen - og såvel elite som bredde har haft fornøjelse af den. Lad os glæde os over det - og glæde os over, at det, Helbo kalder en jammerlig storkommune, kan tilbyde en sådan facilitet. Tak for sangen, Helbo - og rigtig glædelig jul!