Sundhedsvidenskab

Sag må op i tinget

LÆGESTUDIUM:Det er beskæmmende at høre statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) udtale, at vi alene skal satse på turisme frem for fuld lægeuddannelse i Aalborg: "Men jeg synes, man kan rejse spørgsmålet, om der er fornuft i at oprette et lægestudium i Aalborg. Dels er der fare ved at sprede samme uddannelse for meget. Dels ved jeg ikke, hvor realistisk det er, at Nordjylland kan tiltrække medico-industri i stor stil, selv hvis man havde lægestudiet." Det er pinligt, at statsministeren tilsyneladende mener, at Nordjylland skal være et reservat, og det må bero på en manglende indsigt, hvor langt Nordjylland er fremme på disse områder. Men uanset den negative holdning vil Det Radikale Venstre i Nordjylland anbefale, at regeringen imødekommer Aalborg Universitets ansøgning om fuld lægeuddannelse. Sagen anses så betydningsfuld, at den om nødvendigvis må tages op i Folketinget.