Lokalpolitik

Sag om affald er en skandale

JORDDYNGER:Min grænse for tålmodighed med hensyn til at få fjernet affaldet uden for min bopæl på Fruensgaardsvej i Pandrup er for længst overskredet, og da affaldet stadig bliver liggende, begynder jeg efterhånden at være i tvivl om, om der er etableret en ny lossplads i kommunen, som er lagt i vores boligområde for at blive. Uanset er min tålmodighedstærskel overskredet angående den langsommelige politiske handlemåde. At Pandrup Kommune giver tilladelse til at etablere en plads med forurenet affald til bearbejdsning tæt op af et nyetableret boligområde, betragter jeg som en skandaleagtig uartighed fra Pandrup Kommune, hvor det er politikerne, som efter mit skøn har den overordnede lokale myndighed og det overordnede ansvar, når det gælder miljøsager af denne art. Der ligger en politisk godkendt lokalplan for området, og i den fremgår der ikke noget om etablering af affaldshåndtering i området eller lokalområdets nærhed. Og det fremgår mig bekendt ej heller, at der er hjemmel i hverken kommuneplan eller regionplan, at der kan etableres plads til håndtering af affald på omhandlende område. Jeg har ikke nogen interesse i at skade min kommune med dårlig omtale, men modsat er jeg ikke til sinds fortsat at finde mig i en sådan krænkelse, som jeg anser denne sag for at være. Og jeg overvejer om næste skridt fra min side kan blive at indsende sagen til ombudsmandsinstitutionen, som jeg mener er den instans, der behandler misligholdelse af landets love, og jeg anser denne sag som en alvorlig misligholdelse af miljøloven. Jeg kan for øvrigt kun se, at det er bedst for alle parter at få denne, for mig at se, forseelse blive bragt til ophør straks, så forventningerne vi havde til området, da vi bosatte os her, bliver opfyldt.