Retspleje

Sag om husleje afvist af retten

FJERRITSLEV:Retten i Fjerritslev har afvist at realitetsbehandle en stævning, som Euro Ejendomme havde udtaget mod Fjerritslev Kommune. Sagen drejer sig om huslejenævnets afgørelse om huslejenedsættelse for en lejlighed ejet af Euro Ejendomme. Sagen går tilbage til maj 2002, hvor Fjerritslev Kommune annoncerede efter lejligheder til flygtninge. Euro Ejendomme reflekterede på kommunens annoncering, og udbød to lejemål i en ejendom beliggende Skolegade/Vestergade i Fjerritslev. Kommunen besigtigede lejlighederne og indgik en aftale om anvisningsret til dem for en månedlig husleje på 4500 kroner. I november 2002 flyttede en familie, der var berettiget til boligstøtte, ind den ene lejlighed. Men da lejen var for høj til at familien kunne modtage boligstøtte, blev sagen indbragt for huslejenævnet, der i marts 2003 nedsatte lejen til 3600 kroner pr. måned med tilbagevirkende kraft. Huslejenævnets afgørelser kan indbringes for boligretten indenfor fire uger, men da Euro Ejendomme i første omgang indstævnede lejeren i stedet for Fjerritslev Kommune, og stævningen mod Fjerritslev Kommune først blev udtaget i august, var ankefristen klart overskredet. Der er i visse tilfælde givet dispensation for sådanne fristoverskridelser, og det var en sådan dispensationsanmodning, der blev afvist ved gårsdagens retsmøde. Boligretten fandt ikke, at der var så principielle forhold i den foreliggende sag, at der var grund til at dispensere for ankefristen, og afviste at behandle Euro Ejendommes klage over lejenedsættelsen. Advokat Lise Wilson, Advonord i Nørresundby, der repræsenterede Euro Ejendomme, oplyser, at hun vil se nærmere på dommen, inden der bliver taget stilling til eventuel anke. nca