Sag om lugtgener bliver anket

Naboklage sendes til afgørelse i Skov og Naturstyrelsen

GUDUM:Niels Henriksen, nabo til landejendommen Tiendemarken 16 i Gudum, har fået en omfattende klage over miljøtilsyn, lugtgener og møddingsplads afvist i kommunens tekniske udvalg og agter derfor at gå videre med sagen til Skov- og Naturstyrelsen. Niels Henriksen finder udvalgets svar og sagsbehandling pinlig. - Den viser helt tydeligt, at kompetencen til at behandle sådanne sager ikke burde ligge i kommunalt regi. Det er det samme som at lade ræven vogte høns, siger han. I øjeblikket er der ikke svin på den pågældende ejendommen og derfor heller ingen flue- eller lugtgener. - Jeg har forsøgt at få sagen udsat til et tidspunkt, hvor der er svin på ejendommen, men det har kommunen ikke ønsket. Forvaltning og udvalg har vurderet ud fra et eneste tilsyn i 2003, hvor der ovenikøbet var konstateret mange fluer, at påbud om fluebekæmpelse hele året er overholdt. - Jeg synes, det er pinligt, at formanden for teknisk udvalg, Iver Kjærgaard, kan henvise til, at kommunens miljøtilsyn med ejendommen har været tilstrækkeligt, både hvad angår omfang, kvalitet og form, når man f.eks. regner et besøg, hvor man blot ringer på døren og kører igen, samt et notat om, at man har været på ejendommen, for fuldgyldige kontrolbesøg, siger Niels Henriksen. Han indrømmer, at kommunen har bemyndigelsen til selv at afgøre, om tilsynet har været tilstrækkeligt, men mener samtidig, at det ikke just er befordrende for hans tillid til kommunen som miljø-myndighed. - Jeg har spurgt om muligheden for at få andre end Sejlflod Kommunes miljøarbejder til at vurdere lugten fra gødningsopbevaringsanlægget, idet det ikke har været muligt at få miljø arbejderen til at komme på de tidspunkter hvor lugt generne er værst, nemlig om aftenen og natten, men det har kommunen ikke villet svare på, tilføjer Niels Henriksen. - Jamen, den sag er jo vendt fuldstændig på hovedet. Det er faktisk heller ikke rimeligt, at Niels Henriksen klager, når der ikke er noget at klage over, når når der hverken er dyr, flue og lugtgener, siger udvalgsformand Iver Kjærgaard. - Det er halvandet år siden, der har været grise i den stald, men når vi får en klage, så har vi pligt til at behandle den, og det har vi også gjort. Kommunen har gjort det, man skal gøre, og klagerne er fuldstændig uberettigede, tilføjer Iver Kjærgaard, der i øvrigt har det fint med, at en højere myndighed kommer til at behandle sagen.