Sag om ny skole er forsinket en måned

Fejl og mangler i det materiale kommunen har fået fra entreprenørerne

Det er her, kommunen ønsker bygget en ny skole til ibrugtagning om halvandet år. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Det er her, kommunen ønsker bygget en ny skole til ibrugtagning om halvandet år. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

For at få lov til at give et tilbud på at bygge en ny byskole i Frederikshavn skal et konsortium eller entreprenør kvalificere sig - ved en såkaldt prækvalifikation. - I den fase viser det sig, at alle firmaer med undtagelse af et enkelt ikke kan prækvalificeres, fordi der er fejl eller mangler i det materiale, vi har fået, fortæller Paul Rode Andersen (SF). Han er formand for børne- og ungdomsudvalget, men også for det bygge- og koordineringsudvalg, der er nedsat i forbindelse med bygning af en ny skole. Fejl og mangler rettes Derfor besluttede bygge- og koordineringsudvalget at annullerede prækvalifikationen og fastsætte en ny frist om en måned. I mellemtiden får deltagerne i prækvalifikationen mulighed for at rette fejl og mangler. - Dermed får de en ny chance for at blive prækvaliferet, så vi er helt sikre på, at de skrappe regler bliver overholdt, forklarer Paul Rode Andersen. Afsindigt indviklet - Det er afsindigt indviklet. Der er mange bestemmelser og betingelser, der skal være opfyldt. Selvom vi har været i dialog med firmaerne og forsøgt at præcisere forudsætningerne og reglerne om, hvad de skal leve op til, var der alligevel mindre og større mangler i de fleste tilbud. - Vi skal være uhyggeligt omhyggelige, når vi prækvalificerer og sender i endelig udbud, siger Paul Rode Andersen, Han vil ikke oplyse, hvor mange firmaer der i denne omgang har været med i prækvalifikationen. Det er vurderingen, at forsinkelsen på en måned kan indhentes, så skolen kan stå klar til august 2012. - Skulle der ske en forsinkelse, har vi jo stadig tre skoler, der kan fortsætte undervisningen, indtil en ny skole er indflytningsklar, lyder Paul Rode Andersens kommentar. Skole til 100 elever Den økonomiske ramme er 165 millioner kroner. Den nye skole skal bygges på et 28.000 kvadratmeter stor areal øst for Munkebakkeskolen og vest for Arena Nord. Det bebyggede areal skal være cirka 12.000 kvadratmeter. Skolen skal rumme fire spor fra 0. til 9. klasse - eller i alt op mod 1.000 elever. Af informationsmaterialet om "OPS kontrakt om opførelse og drift af ny byskole i Frederikshavn" fremgår det, at kommunen vil opfordre fire ansøgere til at deltage i dialog om opførsel og drift af skolen. OPS står for Offentligt ejet Privat Partnerskab. Den private part får til opgave at projektere, bygge, drive og vedligeholde en ny skole. Lukkethed Der var fem punkter på dagsordenen i bygge- og koordineringsudvalget. De fire første om prækvalifikation, tidsplan, dialogmateriale og budget var lukkede. Paul Rode Andersen (SF) garanterer, at det ikke er udtryk for lukkethed. - Men i den her fase er firmaer beskyttet af regler, der gør, at vi ikke må oplyse noget. Paul Rode Andersen vil dog godt røbe at næste møde er den 7. februar 2011. Her bør prækvalifikationen være på plads, så firmaerne kan få det blå stempel til af afgive et endeligt bud.