Sag om overvågning på Læsø fortsætter

El-installatør har fået tilladelse til at prøve sagen i landsretten

NORDJYLLAND:En bøde på 3000 kroner er normalt ikke en sag, man orker at bruge kræfter på at få prøvet ved landsretten. Men for el-installatør Peter Jensen fra Læsø er sagen blevet principiel. - Nu er jeg blevet tvær , fordi jeg er dybt uenig i byrettens afgørelse, siger han. Sagen handler om, at el-installatøren har sat et web-kamera op, der viser livets gang i Vesterø Havn på Læsø. Billederne bliver lagt ud på hjemmesiden www.el-fix.com og opdateres hvert 10. sekund. Retten i Frederikshavn afgjorde 11. november 2004, at der er tale om en ulovlig overvågning og stak Peter Jensen en bøde på 3000 kroner. - Jeg mener overhovedet ikke, at man kan genkende hverken mennesker eller køretøjer på de billeder, måØåan kan ikke en gang se nummeret på den fiskekutter, der ligger allerforrest. Dommen fra Frederikshavn er for vanvittig til at den skal stå ved magt, siger han. Når han vil have en afgørelse fra en højere retsindstans, så handler det i høj grad om, at han mener, at dommen med et slag kender stribevis af web-kameraer, der viser offenlige steder, ulovligt. Dommen er nemlig den første af sin art herhjemme, og kan derfor få principiel betydning. Dog var dommen så mild, at Peter Jensen ikke umiddelbart kunne anke den, men måtte søge procesbevillingsnævnet om det. Med tilladelsen til en landsretssag har procesbevillingsnævnet tilkendegivet, at man også her vurderer, at sagen har principiel karakter. Afgørelsen om at tillade en ankesag siger imidlertid intet om Peter Jensens muligheder for rent faktisk at vinde denne. Alligevel er han optimistisk. - Jeg nægter at tro på, at man endnu engang når frem til en så tåbelig afgørelse, siger den kamplystne læsøbo.