Lokalpolitik

Sag om pavillon udsat

Udvalg vil afklare, om pavillon kan ligge ved naturskolens eksisterende bygning.

Skovtroldene fra Kornumgårdsvej skal have et sted at søge læ i Søheden Plantage - forvaltningen mener, at en pavillon på Skovvej er den bedste løsning.Arkivfoto

Skovtroldene fra Kornumgårdsvej skal have et sted at søge læ i Søheden Plantage - forvaltningen mener, at en pavillon på Skovvej er den bedste løsning.Arkivfoto

Skovbørnehaven Skovtroldene ønsker sig en pavillon på 96 kvadratmeter i Søheden Plantage. Men inden en pavillon kan få plads i skoven, kræver det en landzonetilladelse. Politikerne i Teknik- og miljøudvalget udsatte i går beslutningen. - Vi har udsat sagen nogle få dage med henblik på at holde møde med repræsentanter fra Børne- og ungdomsudvalget. Vi ønsker at få afklaret, hvorvidt en pavillon måske kan ligge i forbindelse med de eksisterende bygninger i området - altså ved Naturskolen, fortæller Karsten Frederiksen, formand for Teknik- og miljøudvalget. - Og vi ønsker samtidig at orientere Børne- og ungdomsudvalget om de mange krav, vi er nødt til at stille, i forbindelse med opsætning af en pavillon i skoven. Karsten Frederiksen understreger, at udvalget ikke har intentioner om at trække sagen i langdrag. - Vi har konstateret, at der har været problemer i sagsgangen. Men vi ønsker en konstruktiv dialog, så vi sikrer os, at alle forstår, hvad opgave går ud på, og hvilke krav der stilles for opsætning af en pavillon på stedet, tilføjer Karsten Frederiksen. - Teknik- og miljøudvalget skal behandle alle ansøgninger ens, uanset om en ansøgning kommer fra kommunen selv eller fra andre. Og der er altså store krav til en zonetilladelse og til opsætning af en pavillon i skoven. Det er jo ikke bare et læskur, man ønsker opført. Forvaltningen vurderer, at den bedste løsning for skovtroldene og personalet er en pavillon frem for et læskur. En pavillon kan nemlig ifølge forvaltningen overholde Arbejdstilsynets krav i forhold til medarbejderne og myndighedernes krav i forhold til sikkerhed- og sundhed for børnene. Der er ifølge forvaltningen ikke planer om, at pavillonen vil blive anvendt som en selvstændig institution. Den er alene et tilbud for den eksisterende børnehave på Kornumgårdsvej. Det sted i skoven, som kommunen har udset sig til pavillonen, ligger i landzone og kræver derfor en landzonetilladelse. Området er samtidig beliggende op til fredsskov, og er omfattet af skovbyggelinjen, og kræver tilladelse i forhold til Naturbeskyttelsesloven. Forvaltningen foreslår, at politikerne giver tilladelse til etablering af pavillonen på en række betingelser. Blandt andet skal der etableres spildevandsanlæg, vilkårene i naturbeskyttelsesloven skal overholdes, bygningen skal fjernes og arealet skal reetableres, når den ikke længere bruges til skovbørnenes samlingssted. Desuden skal den nye pavillon opføres efter gældende regler i Bygningsreglementet - herunder tilgængelighed for handicappede.