Kystsikring

Sag om skrænter er henlagt som død

For lidt over et år siden blev to skrænter ved Holmgårdvej i Sdr. Ydby fjernet.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Jordene til ejendommen Holmgårdvej 3 i Sdr. Ydby blev jævnet ud efter salg. Sagen har ikke været tungtvejende nok til en miljøanmeldelse, og sagen er nu blevet henlagt. Arkivfoto: Peter Mørk

Sindene blev bragt i kog i maj for et år siden i forbindelse med et ejerskifte på to bedrifter liggende tæt på Holmgårdvej. Ejendommene gik på tvangsauktion, og køberen var gårdejer Jens A. Thing, der som noget af det første, uden tilladelse fra det daværende Viborg Amt og daværende Sydthy Kommune, gik i gang med at pløje to skrænter væk på cirka 15 meter højde og mellem 75 og 100 meter lange. Skrænterne blev ganske enkelt jævnet med jorden for at skaffe yderligere jord til dyrkning af afgrøder, og den fremgangsmåde faldt sælger Ole Olsen for brystet. Han gjorde dengang for godt et år siden desuden opmærksom på, at der ved den ene bakke i en lavning var en mindre sø, som var et attraktivt vådområde for blandt andet tudser. Denne sø blev fyldt op med jord fra udjævningen af de to skrænter. Besigtigelse Gro Heen, miljøafdelingen i Thisted Kommunes tekniske forvaltning, fortæller, at sagen er henlagt efter en besigtigelse for omkring et år siden, hvor hun sammen med en medarbejder fra Viborg Amt og Gerd Dam fra Sydthy Kommunes planlægningsafdeling ved selvsyn skulle vurdere, om fjernelsen af de to skrænter samt søen kunne bære en miljøanmeldelse. - Amtet kom til den konklusion, at det ikke ville foretage sig videre i sagen, blandt andet fordi det ikke var til at bevise, at der havde været en sø, fortæller Gro Heen. Ny sø Da arealet blev besigtiget søgte gårdejer Jens A. Thing om tilladelse til at anlægge en sø i en lavning tæt på jernbanen, og Gro Heen fortæller, at embedsmanden på stedet udfærdigede ansøgningen om en ny sø, men hun er ikke vidende om, hvorvidt der rent faktisk er blevet anlagt en sø. - Der blev blandt andet på stedet sagt ja til en sø, fordi den ville være en forbedring af miljøet, men fordi søen ville komme til at lægge tæt på jernbanen, skulle DBS høres som nabo til søen, forklarer hun.