Lokalpolitik

Sag om ”snydetag” får efterspil

Paul Rode er forarget og kræver en god forklaring

FREDERIKSHAVN:Kommunens tekniske direktør Michael Jentsch skal stå skoleret på grund af forløbet af sagen om ”snydetaget” på ejendommen Asylgade 3 B. Medlem af plan- og miljøudvalget, Paul Rode Andersen (SF), er forarget over den udgang, sagen har fået. Og ikke mindst, at Jentsch har givet sagen en administrativ afgørelse - i stedet for at spørge det politiske udvalg. - Det er en underlig sag, siger Paul Rode Andersen, der har bedt udvalgsformand Anders Gram Mikkelsen (S) og Jentsch om en redegørelse i udvalget. Som omtalt i Nordjyske Stiftstidende i sidste uge besluttede Jentsch at give ejeren af Asylgade 3 A, Lars Bach, lov til at lægge tag af cementsten på ejendommen, selv om lokalplanen kræver tegl, og selv om Lars Bachs byggetilladelse lød på et tag af teglsten. Arbejdet stoppet Forud for Jentschs afgørelse havde kommunen stået stejlt på kravet om tegltag. Først udstedte kommunen påbud om at stoppe oplægningen af cementsten, og bagefter afslog kommunen en ansøgning fremsendt af Lars Bachs advokat om dispensation fra kravet om tegltag. Men efter et møde med Bach og dennes advokat, indledte Jentsch den kommunale retræte. Mikael Jentsch accepterede cementtagsten. Han gav ikke en egentlig ”dispensation”, men en ”udsættelse” til taget skal skifttes på ny. Formentlig først efter 40-60 år. - Det er uholdbart, at kommunen efterfølgende giver en tilladelse til en overtrædelse af lokalplanens bestemmelser, når overtrædelsen sker i ond tro, siger Paul Rode Andersen. - Sagen har rokket ved min tilllid til forvaltningen. På falderebet Han er også utilfreds med, at teknisk direktør ikke på eget initiativ redegjorde for forløbet af sagen på udvalgsmødet, hvor sagen var sat på som ”E-sag” - efterretningssag. Af dagsordenen for mødet og bilaget til sagen fremgik, at kommunen havde stoppet arbejdet og afslået at give dispensation til cementsten - men intet om det senere forløb. Af mødereferatet, som er tilgængeligt på kommunens hjemmeside www.frederikshavn.dk, får man også det indtryk, at sagen er afdsluttet med et afslag på dispensation. At de forholdt sig anderledes kom kun frem på mødet, fordi udvalgsmedlemmet Jens Chr. Jensen (V) spurgte direkte til sagen. - Jeg hørte kort godt, der blev spurgt. Det skete ved mødets slutning. Mødet var i opbrud, siger Paul Rode Andersen. E-sagerne bliver normalt slet ikke drøftet på udvalgsmødet. Det er ikke tid til. På det seneste møde var der en snes af slagsen.