EMNER

Sag om svinelugt strammer til

De foreløbige meldinger går på, at tallene er alt for høje - som længe hævdet af naboerne

STAE:Sagen om den påståede svinelugt i Stae er begyndt at stramme til, efter at der nu er blevet foretaget en lugtanalyse på stedet. Resultatet af lugtanalysen er endnu ikke klar til politisk behandling, men det er kun et spørgsmål om meget kort tid, og i teknisk udvalg har medlemmerne da også allerede fået de første, foreløbige meldinger om resultaterne af analysen. - Vi har hørt, at tallene er alt for høje i forhold til det acceptable, fortæller således næstformanden i udvalget, Svenne Weinreich (S), der på denne uges udvalgsmøde optrådte som fungerende formand, idet formand Johannes Elsnab (V) havde meldt fra på grund af sygdom. På udvalgsmødet så Svenne Weinreich & Co. nærmere på en skrivelse fra 22 utilfredse husstande i Stae, der - som tidligere omtalt i disse spalter - havde fremsendt en række spørgsmål til udvalget vedrørende den årelange svinelugtsag i Stae. Svenne Weinreich påpeger i den forbindelse, at der i forvaltningen arbejdes ihærdigt på at få færdiggjort dette svar. - Det vil ske inden for få dage, lover han. Svenne Weinreich vil ikke på nuværende tidspunkt ind på, hvad der præcist kommer til at stå i brevet til de utilfredse Stae-borgere, men han garanterer, at der vil blive svaret på samtlige spørgsmål - undtagen et enkelt, der drejer sig om en Johannes Elsnab-udtalelse i NORDJYSKE. - Den må han selv redde sig ud af, bemærker Svenne Weinreich. Vi følger op Med meldingen om, at grænseværdierne for lugtgener i Stae tilsyneladende ikke overholdes af svineproducent Carsten Nørgaard på Mandelvej - som påstået i en årrække af de utilfredse Stae-borgere - vil teknisk udvalg nu afvente de endelige resultater fra lugtanalysefirmaet DK-Teknik, hvorefter udvalget i slutningen af oktober vil have kommunens advokat i miljøsager til at ridse op, hvad man fra Hals Kommunes side videre kan gøre i sagen. Derefter vil man inden årets udgang indkalde til et møde i Stae for at holde borgerne dér orienteret. - Der har måske desværre i Stae været den opfattelse, at vi i kommunen har forsøgt at sylte sagen, men det er bestemt ikke tilfældet, for vi har i sinde at følge op på det her, fastslår Svenne Weinreich, der samtidig ikke er i tvivl om, at de utilfredse Stae-borgere taler sandt, når de siger, at lugtgenerne fra svinefarmen på Mandelvej ikke er acceptable. - Der er for meget lugt, og ingen kan være tjent med det, der i øjeblikket foregår i Stae, erkender han. Tør ikke spå Men dérfra til så bare lige at få elimineret svinelugten fra den ene dag til den anden, er der imidlertid langt, erkender Svenne Weinreich. - Vi ved ikke, hvor meget vi med den her lugtanalyse i hånden kan tillade os at kræve. Det er noget af det, vi skal have hjælp af advokaten til at finde ud af, siger Svenne Weinreich og fortsætter: - Derfor kan jeg heller ikke sige, hvor længe den her sag kommer til at køre endnu, for det vil jo ikke overraske, at hvis vi bestemmer for én af parterne, så klager de andre - og omvendt - og så går der tid med det. Derfor tror jeg desværre, at det er noget, der kommer til at tage lang tid.