Sag om terrorstøtte i slutfasen

KØBENHAVN:Ankesagen i Østre Landsret mod den palæstinensiske forening al-Aqsa¿s repræsentanter i Danmark gik mandag ind i slutfasen. Al-Aqsa-folkene blev sidste år frifundet i Københavns Byret for overtrædelse af terrorlovgivningen ved at indsamle penge, godt en halv million kr., til mellemøstlige organisationer, som var en del af den palæstinensiske paraplyorganisation Hamas. Hamas står på EU¿s liste over terroristiske organisationer. Men byretten kasserede de dokumenter, som lå til grund for anklagemyndighedens bevisførelse. Det var kopier af bl.a. udskrifter af kendelser afsagt af israelske militærdomstole, som skulle dokumentere Hamas-medlemmers tilknytning til terrorhandlinger. Siden har anklagemyndigheden været i Israel og fået alle dokumenter forsynet med autoritative stempler fra de relevante domstole. - Alle dokumenter er forelagt domstolene og erklæret tro og nøjagtige kopier, sagde anklageren, statsadvokat Jens Madsen. Dermed er anklageren muligvis kommet tættere på sagens kerne: Om støtten fra al-Aqsa til organisationer og komitéer under Hamas i sig selv er at regne for støtte til terror. Al-Aqsa siger, at støtten var bestemt for sociale tiltag, som Hamas står for. - Men man kan ikke øremærke midler til humanitære formål, hvis disse midler går til en terrororganisation. Der er ingen tvivl om, at Hamas¿s militære og sociale gren udspringer fra én og samme gruppe, sagde anklageren. Anklageren citerede fra Hamas¿s charta, at ¿krig mod jøderne er vigtig og afgørende.¿ Han sagde, at Hamas årligt modtager mellem 300 og 350 millioner kr. i donorstøtte. Frifindelsen i byretten var også begrundet i, at en række retsafgørelser ved de israelske militærdomstole var afsagt med de tiltaltes stiltiende samtykke. Eller sagt med forsvarets ord: Tilståelser frembragt under tortur. Det har siden en retskendelse fra 1999 været forbudt israelske myndigheder at anvende ¿moderat fysisk pres¿ over for fanger. Israelske vidner har i landsretten været uenige om, hvorvidt forbuddet i dag respekteres af de israelske myndigheder. Det er tirsdag forsvarets tur til at drage konklusioner over for dommerne. Dommen ventes først i februar. /ritzau/

Forsiden