Lokalpolitik

Sag om tilskud pillet af dagsordenen

MARIAGERFJORD:Stik mod forventning blev sagen om lokaletilskud til foreningerne i Mariagerfjord Kommune alligevel ikke afgjort på sammenlægningsudvalgets møde i aftes. Sagen blev ved mødets start pillet af dagsordenen. Det skete på begæring af formanden for kultur- og fritidsudvalget, Erik Kirkegaard Mikkelsen (K), Mariager. - Vi vil have sagen tilbage til fornyet vurdering i udvalget. Vi er jo på vej mod noget nyt, og vi er blevet usikre på, om vi nu også gør det rigtige, sagde Erik Kirkegaard Mikkelsen. Den indstilling, udvalget havde afgivet til byrådet, bygger på det princip, at der ikke ydes tilskud til foreningernes medlemmer, der er fyldt 25 år. Hvis et sådant forslag gennemføres, vil eksempelvis Hadsund Badmintonklub miste et årligt tilskud på mere end 120.000 kr. Også andre foreninger både i Hadsund og Arden vil med den foreslåede tilskudsordning få smadret økonomien.