EMNER

Sag sendt til hjørnespark

Garanterne søger om lov til at også at aflevere stævning til staten

Foreningen Garantloekken, der organiserer de tidligere garanter i Løkken Sparekasse, forsøger nu at finde en løsning på problemet med at få afleveret stævningen i den erstatningssag, den har anlagt mod sparekassen. Som tidligere fortalt i NORDJYSKE har det ikke været muligt at finde nogen at forkynde stævningen for, sådan som retsplejeloven kræver, for der er ingen at træffe på Løkken Sparekasses seneste adresse i Løkken. Samtidig er Foreningen LS Løkken, som blev tilbage som en tom skal, efter at sparekassens aktiver og passiver var overtaget af statsbanken EBH Bank, ifølge foreningens tidligere bestyrelse blevet lukket. Alternativ vej Garantloekken er nu slået ind på en ny og alternativ vej i forsøget på at flytte den sten på vejen, som problemerne med stævningen har betydet for erstatningssagen. - Vi har ansøgt Civilstyrelsen om at få vores gruppesøgsmål til ud over Løkken Sparekasse også at være rettet mod staten ved EBH Bank, fortæller formanden for Garantloekken, Kristian Andersen. Hvis garanterne får styrelsens accept af, at Garantloekken får EBH Bank som modpart i forbindelse med stævningen, kan garanterne komme videre med deres sag. - Så går vores sag ikke i stå, selv om bestyrelsen hele urimeligt bare har lukket Foreningen LS Løkken, for så kan vi aflevere stævningen til EBH Bank, siger Kristian Andersen. Snart svar Kristian Andersen forventer et svar fra Civilstyrelsen inden denne måneds udgang. Han forventer, at svaret er positivt. EBH Bank har nemlig tidligere erklæret, at banken vil dække garanternes tabte garantkapital, hvis Garantloekken vinder en erstatningssag mod Løkken Sparekasse. Dermed får garanterne nemlig et simpelt krav på sparekassen på samme måde, som garanter har fået dækket deres tilgodehavende i form af tabt garantindskud efter at have vundet sager i Pengeinstitutankenævnet. - Derfor vil det efter min opfattelse være helt urimeligt, hvis vi får et nej til også at stævne staten i vores erstatningssag. mener Kristian Andersen Endnu en sag Garantloekken har endnu et juridisk hængeparti. Foreningen har nemlig ansøgt Procesbevillingsnævnet om til at få lov til også at stævne den tidligere bestyrelse for Løkken Sparekasse for at få erstatning. Det sagde Civilstyrelsen i første omgang nej til, da man kun gav fri proces til en sag mod Løkken Sparekasse. - Også her forventer vi en afgørelse inden denne måneds udgang, siger Kristian Andersen.