Sagen kort

I august 1993 fraflytter Axel Kristensen sin lejlighed i Læsøgade (Andelboligforeningen Himmerland). I februar 1994 stævner Himmerland Axel Kristensen med krav om, at han skal betale 20.886,50 kr., bl.a. for istandsættelse i forbindelse med fraflytningen. 16. februar 1994 forkynder en stævningsmand ifølge de gamle papirer stævningen. Ifølge dokumenterne sker det for Axel Kristensen personligt på hans bopæl. 22. marts 1994 kommer sagen for retten. Axel Kristensen dukker ikke op, og dommeren afsiger en såkaldt udeblivelsesdom, hvorefter Axel Kristensen skal betale Himmerland. I foråret 2004 modtager Axel Kristensen flere breve fra et inkassofirma i København om, at han skylder Himmerland penge. Gælden er nu inklusiv renter vokset til over 34.000 kroner. Ifølge Axel Kristensen hører han første gang om gæld til Himmerland, stævning, retssag og dom, efter at han i april 2004 modtager det første brev fra inkassofirmaet og begynder at undersøge sagen.