Retspleje

Sagen om de bortviste fjerkræslagtere splitter SiD

Hos SiD i Brovst føler man sig så svigtet af SiDs forbundskontor i København i kampen for et bedre arbejdsmiljø på Rose Poultry, at man nu trækker SiDs hovedkontor i retten

BROVST:Snart kan man opleve SiD i Brovst sammen med 12 bortviste fjerkræslagtere i en retsag mod SiDs forbundskontor i København. Den særprægede retsag er et resultat af, at SiD i Brovst mener, at SiDs hovedkontor har svigtet sine medlemmer på Rose Poultry slagteriet i Skovsgaard. Formanden for SiD i Brovst, Brian Andersen er ikke i tvivl, om hvorfor det er kommet så vidt. - Forbundets hovedafdeling har ikke villet samarbejde, fastslår han ærgerligt. Sagen startede i juli 2000, da 12 SiD-arbejdere på Rose Poultry blev bortvist, fordi de udenom ledelsen havde ændret bemandingen og antallet af pauser i deres afdeling. Det havde de gjort for at skåne hinanden i ophængningsafdelingen, hvor en mand skullel hænge 7-8 ton blafrende kyllinger op på transportbånd hver dag. Et job som arbejdsmiljøklagenævnet efterfølgende har betegnet som direkte "sundhedsskadeligt". Men da slagteriledelsen fandt ud af det, gik det galt. Både tillidsmanden og de øvrige 11 blev bortvist. Uden erstatning og uden den fratrædelsesgodtgørelse, som tillidsmænd normalt ville få. Herefter tog SiD Brovst fat i sagen, da den mente, at fjerkræslagterne havde krav på en erstatning fra Rose Poultry for uretsmæssig bortvisning. Og sagen kom da også i arbejdsretten efter at have været igennem hænderne på SiDs jurister og industriformænd i København. Lige op til domsfældelsen i december 2000 var SiD-lokalafdelinges formand sikker på, at sagen ville falde ud til fordel for de bortviste medarbejdere, men sådan gik det ikke. Ingen erstatning Retten tog ifølge SiD Brovst slet ikke stilling til, om medarbejderne var blevet uretsmæssigt bortvist. Det eneste den gjorde, var at idømme fjerkræslagteriet en bod, for ikke at have fulgt den formelle fremgangsmåde ved massebortvisningen. Fire-fem af de bortviste fik slet ingen penge, fordi de ikke havde været ansat længe nok på virksomheden, da de blev opsagt, og resten fik alene den løn, de havde krav på i opsigelsesperioden. Efter at sagen var afgjort, pressede SiD Brovst på for at få sagen kørt til ende i Afskedigelsesnævnet, så intet lå uprøvet hen, men her bremsede SiD industris leder Børge Frederiksen sagen. Han vurderede, at sagen ikke var til at vinde, hvorfor han ikke ville føre den videre. Det fik SiD Brovst og de bortviste fjerkræslagtere til at skrue bissen på: De gav sig sammen med en uvildig juridisk instans under Samarbejdet mellem Arbejdere og Akademikere (SAA) til at gennemgå sagsforløbet fra ende til anden i rapportform, og efter at have gjort det, var SiD Brovst sikker i sin sag: Det var SiD-hovedsædes skyld, at SiD-medlemmerne i Brovst ikke fik nogen erstatning i arbejdsretten. I rapporten pointerer SAA at SiD centralt har lavet grove fejl i forbindelse med sagsbehandlingen. Som SAA skriver, så er forbundets sagsbehandling "som helhed behæftet med så mange og væsentlige fejl, at der er tale om ansvarspådragende forhold, bedømt efter almindelige normer for faglige organisationers ansvar" og "At der er en overvejende sandsynlighed for, at de bortviste ved en bedre håndtering af sagen havde opnået medhold i krav om godtgørelse for urimelig afskedigelse". Derfor burde SiDs hovedkontor betale erstatning til medlemmerne i Brovst. Det koster medlemmer Og det er den konklusion SiD Brovst og de 12 fjerkræslagtere nu vil trække SiDs centralafdeling i retten på. Som den bortviste tillidsmand Poul Pedersen siger det, "så bliver vi nødt til at give dem én på hatten, når vi ikke kan råbe dem op." Og formanden for SiD i Brovst Brian Andersen er enig. - Det er helt forrykt, at forbundets hovedafdeling ikke støtter sine medlemmer. Man frafalder bare det hele i sidste øjeblik. Det er meget forkert, når medlemmerne har kæmpet for at få et bedre arbejdsmiljø, siger han. SiDs hovedansvarlige, Børge Frederiksen har ikke ændret holdning i sagen. Han mener stadig, at SiDs centralafdeling har handlet, som den skulle. - Der er ikke noget i sagen, jeg fortryder, og jeg mener ikke, vi har lavet rod i det, siger Børge Frederiksen. At SiD stævnes i retten af en af sine egne lokalafdelinger er heller ikke noget, der har holdt ham vågen om natten. - Jeg ved da godt det er en speciel situation, men jeg vælger bare at se det sådan, at SiD Brovst handler på vegne af medlemmerne. Og jeg vil hellere have, at de få sagen afprøvet ved en domstol, end at de går og er sure på os i al evighed, siger Børge Frederiksen.