Sagen om overbetaling af privathospitaler

Rigsrevisionen har i en beretning konkluderet, at Sundhedsministeriet siden 2006 - mens Lars Løkke Rasmussen var sundhedsminister - har udbetalt unødvendigt høje takster til privathospitalerne for operationer og behandling, selv om ministeriet godt vidste, at sundhedsydelserne kunne fås billigere. På baggrund af Rigsrevisionens beretning udtalte Statsrevisorerne den 17. juni 2009 stærk kritik af den daværende sundhedsminister. Han fik en såkaldt næse. Statsrevisorerne var dog delte. Venstre og De Konservatives statsrevisorer ville ikke tilslutte sig kritikken af Løkke. Statsministeren er mistænkt for at have presset statsrevisorerne, fordi det i en mail fra Statsministeriet til Finansministeriet fremgår, at Statsministeriet allerede den 16. juni - dagen før - vidste besked med, at der skulle stemmes om sagen, og at de to borgerlige statsrevisorer ville stemme imod. /ritzau/