Aalborg

Sagens gang

] 1986: Foreningen Musikhusets Venner dannes af lokale borgere med en drøm om at få et musikhus i Aalborg. ] Marts 1999: Musikhusformand Sven Caspersen fortæller for første gang om visionerne offentligt. ] 2001: Pengeindsamling indledes. Den ender med at give over 50 mio. kr. ] Maj 2002: International arkitektkonkurrence for Musikkens Hus udskrives. ] Februar 2003: Det østrigske firma Coop Himmelb(l)au kåres som vinder. ] December 2003: Det kommer frem, at vinderprojektet formentlig vil koste op mod 200 mio. kr. mere at realisere end de 460 mio. kr., der er budgetteret med. ] Februar 2004: Coop Himmelb(l)au kommer med et revideret projektforslag, som - hvad udseende angår - bliver voldsomt kritiseret for at være noget helt andet end vinderprojektet. ] 2. juni 2004: Der offentliggøres et nyt revideret projektforslag, som præsenterer Musikkens Hus på en måde, der får kritikken til at klinge af, men økonomien var fortsat ikke på plads. ] 16. december 2004: Coop Himmelb(l)au fremlægger endnu et opdateret projektforslag, som endnu engang ikke overholder budgettet. ] 14. februar 2005: Coop Himmelb(l)au kommer med endnu et bud, som trods ændringer fortsat ikke overholder budgettet. ] April 2005: 17 virksomheder bliver godkendt til at byde på musikhusets forskellige entrepriser. ] Maj-juni 2005: Der opstår kritik af, at projektet kører lukket. Bl.a. taler kulturminister Brian Mikkelsen (K) for størst mulig åbenhed om et projekt, som i meget høj grad skal finansieres for offentlige midler. ] 8. juni 2005: Sidste afleveringsfrist for de forhåndsgodkendte tilbudsgivere til at aflevere deres tilbud på musikhusets hovedentrepriser. ] 16. juni 2005: Styregruppen bag Musikkens Hus mødes for at tage stilling til økonomien efter den afholdte hovedlicitation.