Advokatvirksomhed

Sagens gang

Ejendommen Nørregade 1 i Hirtshals har i de sidste 23 år gennemgået en dramatisk historie, som punktvis kan ridses således op: 18.oktober 1982: Lejekontrakt mellem Hirtshals Sparekasse og John Nymann Jensen indgåes vedr. Nørregade 1, som John Nymann Jensen får forkøbsret til. 21. oktober 1982: Lejekontrakt og forkøbsret tinglyses. 15 september 1988: Birthe Nymann Jensen overtager lejemålet fra sin mand John Nymann Jensen med samtlige rettigheder og forpligtelser, herunder forkøbsretten. 1.januar 1990: Sparekassen Nordjylland overdrager - ifølge en langt senere landsretsdom i sagen - ejendommen til Hirtshals Sparekasses Gavefond. Forår 1997: Hirtshals Sparekasses Gavefond udarbejder stort ombygningsprojekt for ejendommen, hvor der bl.a. skal laves ejerlejligheder. Maj 1997: Arkitekt Kjeld Berg A/S fremlægger skitse for byggeprojektet. August 1997: Hirtshals Sparekasses Gavefond optræder i avisartikel og annoncer som ejer af Nørregade 1 og som fremtidig bygherre. 11. november 1997: Birthe Nymann Jensens advokat advarer i et brev sparekassen mod at påbegynde et byggeri/ombygning, da det vil stride imod hendes forkøbsret. 17. december 1997: Advokat Olav Pedersen skriver på vegne af fond og sparekasse, at man er helt uenig og ikke kan se nogen anledning til forhandling. Derfor vil byggeriet blive gennemført som varslet. 5. februar 1998: Vestre Landsret modtager stævning fra Birthe Nymann Jensen. Hun kræver, at sparekassen overdrager ejendommen til hende. 9. Marts 1998: Stilladser ankommer til ejendommen. Nymanns advokat protesterer. 16. marts 1998: Birthe Nymann Jensen begærer via sin advokat ombygningen standset. 23. april 1998: Fogedretten standser byggeriet, bl.a. begrundet i at Birthe Nymann Jensens forkøbsret burde have været udløst, allerede da ejendommen blev overdraget til gavefonden i 1990. 30. april. 1998: Sparekassen kærer fogedforbudet til Vestre Landsret. Landsretten stadfæster byggestoppet. 31. august 2000: Vestre Landsret dømmer Sparekassen Nordjylland og Hirtshals Sparekasses Gavefond til at overdrage Nørregade 1 til Birthe Nymann Jensen for 1.450.000 kr., samt til at føre ejendommen tilbage til den stand, den havde, da byggeriet begyndte 9. marts 1998. 6.februar 2002: Højesteret stadfæster landsrettens afgørelse. 6. maj 2003: Hirtshals Sparekasses Gavefond stævner advokaterne Olav Pedersen, Hirtshals, og Karen-Marie Hovmøller, Aalborg, for dårlig rådgivning. Fonden kræver, at advokaterne skal betale de 12,6 mio. kr., som er tabt på ejendomsfadæsen. Marts 2005: Vestre Landsret behander sagen mellem fonden og de rådgivende advokater. 9. juni 2005: Vestre Landsret dømmer de to advokater til at betale erstatning på over 12 mio. kr. for dårlig rådgivning.