Socialforsorg

SAGENS GANG

Selv om der nu er sået alvorlig tvivl om grundlaget for Mangfoldighedsnetværkets konklusioner om hvid hjemmehjælp, har undersøgelsen under alle omstændigheder blotlagt en kritisabel praksis i Aalborg Kommune. En praksis, som ældrerådmanden først erkendte, men senere benægtede. Her er forløbet i hovedtræk: 10/12-05: Det er muligt at bestille en "hvid hjemmehjælper" i syv af otte kommuner. Én af de syv kommuner er Aalborg, lyder det fra Mangfoldighedsnetværket - en sammenslutning af sygeplejersker med anden etnisk baggrund under Dansk Sygeplejeråd. 11/12-05: Aalborgs ældrerådmand Anni Kjeldgaard (K) bekræfter, at det kan lade sig gøre at vælge hjemmehjælper efter hudfarve. Formanden for FOA Dennis Kristensen kalder det diskrimination og truer med retssager. 15/12-05: Dansk Folkeparti foreslår, at ældre skal have ret til at ringe til kommunen og bestille hvid hjemmehjælp. Mette Frederiksen (S) kalder udtalelserne "ren racisme". 20/12-05: Forvaltningen i Aalborg Kommune oplyser, at i 15 af 93 tilfælde havde borgeren bedt om at få en anden hjemmehjælper, fordi hjemmehjælperen ikke var etnisk dansker. 21/12-05: Socialminister Eva Kjer Hansen (V) slår fast, at Aalborg Kommune overtræder loven, og hun opfordrer til, at diskriminationen stoppes. 23/12-05: Borgmester Henning G. Jensen opfordrer Anni Kjeldgaard til at følge henstillingen fra socialministeren. 12/1-06: Det har aldrig været muligt at bestille en hvid hjemmehjælper iAalborg. Det siger Anni Kjeldgaard efter et udvalgsmøde. Der er i virkeligheden tale om, at en ukendt medarbejder gav en forkert oplysning til undersøgelsen om hvid hjemmehjælp. Aalborg Kommune overholder - og har hele tiden overholdt - loven, understreger rådmanden. 30/1-06: NORDJYSKEhar søgt aktindsigt i sagen. Akterne viser, at der har været en praksis for, at hjemmehjælpere blev udskiftet, fordi borgeren har ønsket at få en hjemmehjælper med anden etnisk baggrund. Rådmand Anni Kjeldgaard siger, at hun ikke har set skemaerne før. 31/1-06: På baggrund af de oplysninger, som NORDJYSKEhar lagt frem, indrømmer Aalborgs kommende socialrådmand Mai-Britt Iversen (S), at Aalborg Kommune i få tilfælde har diskrimineret. Februar 2006: Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling er i gang med at undersøge sagen.

Breaking
Politiet advarer efter brag i Aalborg: Hold jer væk fra disse flasker
Luk