Rebild

Sager gennemgås med en tættekam

Budgetterne for det specialiserede voksenområde skal være langt mere realistiske i fremtiden. Samtidig gås alle sager på området igennem i jagten på besparelser.

Det er primært ældreplejen i Rebild, der må holde økonomisk for, når budgetterne på det specialiserede voksenområde ikke holder. En situation, der skal ændres på, fastslår sundhedsudvalgets formand Henrik Christensen (S). Arkivfoto: Lars Pauli

Det er primært ældreplejen i Rebild, der må holde økonomisk for, når budgetterne på det specialiserede voksenområde ikke holder. En situation, der skal ændres på, fastslår sundhedsudvalgets formand Henrik Christensen (S). Arkivfoto: Lars Pauli

Endnu en gang må sundhedsudvalget i Rebild konstatere, at budgetterne på det specialiserede område ikke holder. - Vi må erkende, at udgifterne på det her område bare bliver ved med at stiger, siger sundhedsudvalgets formand Henrik Christensen (S). En situation, som er ganske uholdbar, fordi konsekvensen bliver, at andre områder må dække budgetoverskridelserne. - Det er primært ældreplejen, altså hjemmehjælpen og ældrecentrene, som oplever konsekvenserne, og det skal vi simpelthen have ændret på, siger Henrik Christensen. En af årsagerne er i følge udvalgsformanden at de tal, der ligger til grund for budgetlægningen ikke er præcise nok. Konsekvensen bliver budgetter, som ikke er realistiske, fordi de ikke i tilstrækkelig grad afspejler det billede, der ses i virkeligheden. Der er sat gang i en handlingplan, som fra forskellige vinkler skal forsøge at komme problemerne til livs. - Alle sager undersøges med en tættekam med henblik på at undersøge, om vi kan gøre noget billigere, uden at det går ud over kvaliteten, siger Henrik Christensen. Han understreger, at det er sundhedsudvalget magtpåliggende, at de lovpligtige standarder til fulde overholdes. Forvaltningen er samtidig blevet bedt om at dukke ned i budgetlægningen igen. - Vi skal have et langt bedre og mere præcist overblik over, hvor mange, som i de kommende år overgår fra børne- og ungdomsområdet til voksenområdet. De nuværende tal er ikke præcise nok, og det betyder, at budgetterne heller ikke bliver det, siger Henrik Christensen.