Retspleje

Sager om bopælspligt i landbruget stoppes

Århus, mandag /ritzau/ Der er rejst tvivl om bopælspligten i dansk landbrug. Verserende sager indstilles, indtil spørgsmålet er afklaret i EF-Domstolen. Rigsadvokat Henning Fode har bedt landets politimestre og statsadvokaterne om at indstille retssager om bopælspligten i landbruget, fordi der er rejst tvivl om, hvorvidt de danske regler om bopælspligt er i overensstemmelse med EU-retten. En ankesag ved Vestre Landsret, hvor en tysk statsborger var idømt bøder for at overtræde bopælspligten, er den direkte anledning til, at sagerne stilles i bero, fremgår det af en besked til anklagemyndigheden over hele landet. Bopælspligten i landbruget var senest i skarp fokus, da finansminister Thor Petersens (V) blev kritiseret for ikke reelt at bo på sit landbrug på Sjælland. /ritzau/