Sager skal gå om

] For et par uger siden fik amtet besked på, at Naturklagenævnet havde underkendt 18 afgørelser vedrørende udvidelser af landbrug i Limfjordens opland. De sager skal nu gå om. Naturklagenævnet er bekymret over udsigten til øget udledning af kvælstof til Limfjorden, hvor mere end halvdelen af farvandet er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde.