Saglighed og fair-play efterlyses

Jens Vibergs (V) udtalelser og grove angreb på landets socialrådgivere for at mele egen kage er fuldstændig uhørt men et tydeligt eksempel på den afmægtighed, der synes at være i regeringen over, at deres politik på området ikke virker.

Venstre erkender, at deres politik overfor kontanthjælpsmodtagere har medført større uligheder, men Venstre tør ikke stå ved konsekvenserne af den førte politik. Hvad gør Venstre så - så giver man andre skylden nemlig socialrådgiverne og socialcheferne - jeg savner både saglighed og fair-play fra hans side". Det er helt uhørt at en ledende politiker på denne måde ligger socialrådgiverne for had. Beskyldningerne er så grove, at vi må kræve at Jens Viberg fremlægger beviser for sin påstand. Hvis Jens Viberg ville noget seriøst med denne debat - og ikke kun udstille egen magtesløshed - ja så ville han tage en dialog med blandt andet os om hvilke redskaber det er der virker. Sandheden om den borgerlige regering er, at de oveni de økonomiske stramninger overfor kontanthjælpsmodtagerne, har efterladt socialforvaltningerne i et administrationshelvede der tager tiden fra socialrådgiverne til at skaffe folk i arbejde. Flere af de metoder og redskaber regeringen har udviklet kan såmænd være anvendelige nok - men kun hvis de bruges på en fornuftig måde - og ikke trækkes bevidstløst ned over kommunerne som regeringen har gjort. Det var blandt en snak om dette - om hvordan vi får tingene til at virke - der kunne være fornuftig.