Forurening

Saglighed?

Det er påfaldende og meget trist, hvor behændigt Laurits Krog den ene gang efter den anden (senest 10.8.) undgår at nævne forskellige industrianlægs påvirkning af vandmiljøet i Limfjorden. Helt kort kan Laurits Krogs holdning sammenfattes i formlen: for industri - mod landbrug.

Lad mig nævne et par facts: Nogle af de områder, der i dag dyrkes som landbrug, er tidligere vådområde, der er tørlagt af staten. Således blev store arealer af Vejlerne inddraget til landbrug i 1860'erne. Af andre tørlægninger i Nordjylland kan nævnes Nørre Økse Sø, som skete i et tæt og lukrativt samarbejde mellem en privatmand og staten og nu huser en af Vattenfalls vindmølleparker. Her i avisen har der været et par saglige og velargumenterede indlæg om kvælstofs natur, en saglighed, som tilsyneladende ikke hører til i Laurits Krogs univers. Cheminova, som fremstiller sprøjtemidler, der så giftige, at de ikke må bruges her i landet, nævnes. Dong Energys naturgaslager ved Lille Thorup nævnes ikke, heller ikke planerne om en udvidelse af lageret til stor skade for vandmiljøet nævnes. De store industrianlæg langs med fjorden øst for Aalborg forbigås. Nordjyllandsværket forbigås; vi kender ikke påvirkningen af fjordens miljø herfra, for vi hører intet om det. Sandheden om dansk landbrug er, at det er et af de mindst forurenede og mindst forurenende i verden. At jeg så personligt går ind for økologisk landbrug med brug af så få kæmpemaskiner som muligt er en helt anden sag. Der er dog et punkt, hvor jeg er enig med Laurits Krog, det er i spørgsmålet om Egholm-forbindelsen.