Sagsbehandlere drukner i sager

10-20 selvforsørgende mennesker søger hjælp til aflastning - om ugen

HJØRRING:Der er efterhånden ikke noget nyt i, at de danske kommuner får stadig flere henvendelser fra folk, som søger en tidlig pension, fleks- eller skånejob eller andre ordninger, som kan fjerne dem fra det, de selv betegner som en alt for belastende hverdag på arbejdsmarkedet. Ejheller er det nyt, at kommunernes budgetter på det sociale område stiger og stiger, og at de folkevalgte politikere i disse år er på hårdt arbejde, når budgetterne skal lægges. Mange af disse udgifter er nemlig lovbundne, og er således udenfor politikernes umiddelbare indflydelse. Alene på arbejdsmarkedsområdet indledte man arbejdet med budgettet for 2004 med et hul i budgettet på 20 mio. kr. Men det er nyt i Hjørring Kommune, at der i perioder er 10-20 personer, som er selvforsørgende på arbejdsmarkedet, der sender en ansøgning til socialforvaltningen om at få kommunale kroner til et mindre engagement på arbejdsmarkedet. Eller til en ny uddannelse. Eller til at gå hjemme som førtidspensionist. - Vi giver mange afslag i øjeblikket. Og det virker lidt skævt, at vi skal bruge så mange ressourcer på mennesker, som er i stand til at klare sig selv - de ressourcer går jo fra de mennesker, som virkelig har behov og som ikke kan klare sig selv på arbejdsmarkedet, siger kontorchef i Socialforvaltningen, Kim Overgaard. - Og mange af de mennesker, som får afslag, anker vores beslutning, hvorfor vi også efterfølgende kommer til at bruge ressourcer på sagerne - som altså skal være særdeles grundigt bearbejde, så vi har argumentationen i orden, siger han. Hjørring Kommune vil nu begynde at føre statistik over antallet af ansøgninger, således at udviklingen kan følges tættere fremover. Udvidet samarbejde For at imødegå de mange ansøgninger - og langtidssygemeldinger, som også fylder godt i socialforvaltningen, har Hjørring Kommune etableret et tæt samarbejde med både virksomheder, Arbejdsformidlingen og en række A-kasser, hvor man meget tidligt i et forløb, der begynder at gå skævt, sætter ind med støtte til den pågældende. - Og det bliver stadig lettere at gribe tidligt ind, fordi vi har arbejde så meget med kontakt til disse samarbejdspartnere. Mange virksomheder tager det social ansvar alvorligt og er blevet mere rummelige, siger Kim Overgaard. Skærpet indsats Hjørring Kommune indledte i juni 2002 en proces, der havde til sigte at udvide indsatsen overfor de personer, der modtog sygedagpenge. Projektet blev evalueret for nogle måneder siden, og konklusioner fra forvaltningen er, at det har virket. Dette at der gøres en indsats langt tidligere, har haft en positiv effekt, som dog kan være umiddelbart svær at se med baggrund i det stigende antal ansøgninger om hjælp til Socialforvaltningen. Derfor arbejder arbejdsmarkedsudvalget i øjeblikket på et oplæg, der foreslår, at tidsfrister for sagsbehandling skal strækkes længere, således at den enkelte sagsbehandler for mere tid og overblik i det daglige.