- Sagskomplekset er i bedste fald en omgang rod

Danmarks Naturfredningsforening klager igen over golfbanen

HEGEDAL:- Det samlede sagskompleks må i bedste fald opfattes som en gang rod. Det er formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Mariagerfjord Kommune, Mogens Hedegaard, der på denne måde giver karakter til den måde, hvor på først Arden og Hobro kommuner og nu Mariagerfjord Kommune gennem snart fire år har håndteret sagen om en golfbane på arealerne tæt på Hegedal på nordsiden af Mariager Fjord. Karakteren gives i en ny klage, DN netop har sendt til Naturklagenævnet. Klagen handler denne gang specifikt om den byggetilladelse, kommunen har givet. Da klagen samtidig omhandler retlige spørgsmål omkring kommunens håndtering af bl.a. byggeloven, har DN også valgt at sende klagen til Statsforvaltningen Nordjylland - tidligere Tilsynsrådet i Nordjylland. I den lange klage argumenterer DN også for, at det forkvaklede sagsforløb får punitiv konsekvens - for Mariagerfjord Kommune. Foreningen mener altså, at kommunen bør straffes. - Sagsakternes antal er steget til et omfang, som effektivt slører muligheden for at skabe et overblik over, hvilke godkendelser, tilladelser og dispensationer der er givet, konstaterer DN. Og så kommer klagepunkterne over byggetilladelsen som perler på en snor - DN klager over: - at mangelfuldheden i tilladelsen, herunder at kloakerings- og spildevandsforholdene behandles så sent i forløbet, - at byggetilladelsen ikke i tilstrækkelig grad fastsætter operative grænser for anlæggelsen af golfbanen, - at deri ikke er operative anvisninger på, hvordan sikkerheden for mennesker og dyr uden for golfbanen tilgodeses, - at plangrundlaget ikke er ajourført og konsistent, og - at der ikke foreligger en godkendt anlægsplan. DN¿s klage over byggetilladelsen er ikke den eneste af slagsen. På vegne af nogle af naboerne har Knud Erik Jensen, Dansk Landbrugsrådgivning også protesteret. Klageskrivelsen til Naturklagenævnet er meget detaljeret og fylder ni tætskrevne A-4 ark. I sagen er der også flere andre ubehandlede klagesager og ubesvarede spørgsmål. Bl.a. undrer naboerne sig over, at der angiveligt skal gennemføres en ekspropriation på et tidspunkt hvor banen allerede er anlagt. Mistanken om skattetænkning har været nævnt flere gange. Naboerne har også i den forgangne uge overrasket med et direkte angreb mod Naturklagenævnet i form af en stævning. Naboerne mener, at nævnet har tilsidesat grundlovens principper om ejendomsrettens ukrænkelighed ved at stadfæste den landzonetilladelse, Arden Kommune gav tilbage i år 2006.