Sagt på mødet med kultur- og fritidsfolkene

”Vi har en helt ny, frisk grund liggende lige ved stationen. Lad os da prøve at se, om man kunne finde en løsning, der satte os lidt mere på landkortet end en ny Føtex”. Jørgen Bing (SF) ”Det er ikke interessant hvilke orkestre, der kommer til en by, men hvad deres besøg gør ved byen. Og Horsens har altså en nettotilflytning på 1000 borgere om året nu”. Børge Søndergaard ”Hjørring er nok den kommune i Danmark, hvor der sælges flest teaterbilletter pr. borger. Det ville være skingrende sindssygt ikke at holde fast i det”. Michael Karlborg (V) ”Hjørring har det hele og kunne arrangere opera på Børglum Kloster med det samme – eller starte en filmindustri”. Peter Schröder ”For mig er der ingen tvivl om, at Dana Cup er den absolut største begivenhed i Hjørring Kommune i løbet af året. Vi skal være bedre til at bakke det op, og foreningerne bør udnytte, at der er så mange mennesker i byen”. Niss Ribergaard (S) ”Jeg kan ikke se, hvorfor man er så stolt over at få Bill Clinton eller andre store navne til en by. De kommer, hvor der er penge” Jørn E. Christiansen (SF) ”Vi vil ikke forlange et smart teaterhus her og nu, men et værested med en central placering, der kunne blive et krydsfelt af forskellige kulturelle interesser - det kunne blive Hjørrings dagligstue”. Peter Schrøder