Sagt under debatten

Lokalpolitik 1. maj 2007 06:00

- Det er en meget omfattende dispensationsansøgning, men ikke noget, der strider i mod lokalplanens principper. Måske får vi et bedre byggeri ud af dette. Det tror vi faktisk.Vibeke Gamst (K) - Det er tankevækkende, at denne lokalplan er sendt ud til 800 adresser, og der er kun kommet to indsigelser. Den ene af dem bliver endda fuldt ud imødekommet. Henrik Thomsen (SF) - Vi stemmer for, men med en drilagtig bemærkning. Lokalplanen tillader en overskridelse af grænseværdien for den ventede udvendige støj for boliger i 2. etage ud mod Nyhavnsgade med 0,2 dB. Men det sker under forudsætning af, at trafikken på Nyhavnsgade er på 10.000 biler i gennemsnit i døgnet. Men måske bliver der 15-20.000 biler i de to spor. Det tror vi. Preben Pedersen (R) - Det er ikke til at forestille sig et nyt hus på Metaxgrunden, fordi der nu er så lyst, dejligt og venligt, og vi kan se Medborgerhuset. Men selvfølgelig skal der et nyt hus på grunden.Anette Valentin (V) - I behøver ikke være så utrygge. Det her er af høj kvalitet, og I kan være lige så trygge ved min mening, som da jeg sagde nej til Kennedy Arkaden. Henrik Thomsen (SF) - Jeg er sikker på, at bygherren har lyttet til debatten om, at vi ønsker et smukt byggeri midt i Aalborg. 1. viceborgmester Kristian Schnoor (S), mødeleder i borgmester Henning G. Jensens fravær.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...