Retspleje

Salærstrid stopper thule-sagen

Thule-boernes advokat får langt mindre end statens advokat

KØBENHAVN:Højesterets behandling af Thule-sagen - der drejer sig om 187 fangeres fordrivelse fra deres fangstområder i Dundas-området i Thule i Grønland - må nu opgives. Fangernes advokat, Christian Harlang, oplyser, at statens utilstrækkelige honorering af hans arbejde i sagen, der er tildelt fri proces, er årsagen hertil. Samtidig er han af den opfattelse, at modparten, statens advokat, Kammeradvokaten, har modtaget langt større honorar. - Jeg har kun modtaget à konto-udbetalinger for en brøkdel af mit arbejde i de fire år, der er forløbet siden landsretsdommen i sagen, hvor Thule-beboerne eller deres efterkommere tilkendtes en beskeden erstatning for fordrivelsen for ca. 50 år siden, siger advokaten. I denne dom, hvor fangerne tilsammen modtog 500.000 kr. plus hver 17.000 kr., blev det fastslået, at der var tale om tvangsflytning. Harlang tilkendtes i marts i år 330.000 kr. à konto, men efter eget udsagn har han under appelsagen måttet udrede ca. 600.000 kr. i kontor- og personaleudgifter. Efter at have begæret aktindsigt i Kammeradvokatens honorering erfarede han, at denne indtil 2002 havde fået tre gange så meget i forhold til det udførte arbejde. Thule-fangerne, organiseret i foreningen Hingitaq 53, kalder det i en udtalelse ”utåleligt”, at deres advokat ressourcemæssigt kommer til at stå så meget svagere end statens advokat. De minder om, at en advokats såkaldte produktionsomkostninger (dvs. udgifter inden egen honorering er indregnet) er ca. 800 kr. i timen. ”Vi kan ikke acceptere, at denne vigtige retssag gennemføres, når der ikke er fair play. Der er simpelthen for meget på spil for os, til at vi kan tillade at deltage i en så ulige kamp”, hedder det. Da Harlang har opgjort sit timeforbrug til 729 timer, summerer Thule-sagen for Højesteret sig op til 583.200 kr. Det fører til det umiddelbare ”underskud” hos Harlang på ca. 250.000 kr. I sager, der rejses mod staten, vil sagsøgeren generelt have et større arbejde med at bevise sin påstand end staten. Thule-fangerne opfordrer derfor danske og grønlandske politikere til at udvirke, at der hurtigt tilvejebringes det nødvendige ressourcemæssige grundlag for ”en ordentlig behandling” af fangerne. ”Denne sag er fuldstændige afgørende for Thule-befolkningens skæbne, idet vi er afhængige af at få genetableret vores jagt- og fangstterritorium således, at vi kan få et bæredygtigt erhvervsgrundlag tilbage i stedet for at skulle være afhængige af bloktilskudsordninger mv.”, anfører fangerne. De forlanger ud over tilbagelevering af territoriet 234 mio. kr. for at have måtte undvære det i 50 år. /ritzau/