Gymnasiale uddannelser

Salamantinere på gymnasiet

Spansk besøg i det snekolde nord

Salamantinerne bliver i Frederikshavn weekenden over og rejser hjem på tirsdag.

Salamantinerne bliver i Frederikshavn weekenden over og rejser hjem på tirsdag.

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus har i disse dage besøg af 25 glade elever og 2 lærere fra partnerskolen i Salamanca, Spanien. Salamantinerne besøger skolen som led i det internationale Comenius-samarbejde, og de er privat indkvarteret hos de danske elever. Næste led i Comenius-projektet med Salamanca er, at 2x fra Frederikshavn Gymnasium skal på genbesøg i Spanien i marts måned. Eleverne samarbejder om et fælles projekt på både spansk og engelsk. - Herigennem opnår begge parter en øget faglig fordybelse, bedre fremmedsprogskompetencer og en gensidig forståelse for hinandens kultur og særpræg. Autenciteten i dette kulturmøde, hvor også mange venskabsbånd bliver knyttet, stimulerer lærelysten og styrker deres gymnasieuddannelse, udtaler rektor Inge Carlé.