Energiselskaber

Salg af elforsyning forsinket

Sagsbehandling hos myndigheder tager længere tid end ventet.

Da den kommunale elforsyning, AKE-Net, i februar blev solgt til Himmerlands Elforsyning (HEF), var planen, at overdragelsen af elkunder og medarbejdere skulle ske 1. juni, altså i morgen, men elforsyningen forbliver kommunalt ejet en måned længere frem end ventet. - Sagsbehandlingen har været noget længere undervejs, end vi oprindeligt havde forventet, siger administrerende direktør for Himmerlands Elforsyning, Jan Ravn. Før elforsyningen kan skifte hænder skal handlen godkendes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Energitilsynet, og det er uddybende spørgsmål fra disse myndigheder, der ifølge Ravn er årsag til forsinkelsen. En krusning på overfladen - Og det har været ting i forløbet, som både vi og Aalborg Kommune har skullet forholde os til for at vi har kunnet være sikker på, at den fremstilling de pågældende myndigheder har fået har været den rigtige. Det har medført en del kommunikation frem og tilbage, og den slags tager tid og altså længere tid, end jeg selv havde forventet, siger Jan Ravn, der betegner det som en krusning på overfladen i forhold til den omfattende procedure, det har været at gennemføre den 900 millioner kroner store handel. For den kommunale elforsynings ansatte er konsekvensen, at de vil være kommunalt ansatte i yderligere en måned. - Vi var klar til at modtage de ansatte 1. juni. Nu håber vi, at alt er klar 1. juli, så vi kan komme ud at køre, siger Jan Ravn, der betegner de økonomiske følger af forsinkelsen som ubetydelige. Fire millioner til kommunen Ifølge overdragelsesaftalen skal handelssummen forrentes med 5,5 procent p.a. frem til, at handlen er lukket, hvilket påfører elselskabet en udgift på cirka fire millioner kroner. Omvendt har selskabet de 900 millioner en måned længere. Økonomien er derfor ifølge Ravn noget der klan klares med "knappekassen" alene. I lyset af millionerne fra HEF har borgmester Henning G. Jensen (S) let ved at leve med forsinkelsen. - Og det er jo penge, vi ikke skal betale afgift af, siger han med henvisning til den statsafgift på mindst 40 procent, der er på selve overdragelsessummen. Usikkerhed om aflæsning Tilbage er konsekvenserne for den kommunale elforsynings 70.000 forbrugere, der i første halvdel af maj skriftligt blev anmodet om at aflæse elmålerne med henblik på at afslutte kundeforholdet per 31. maj. NORDJYSKE forsøgte i går forgæves at indhente svar fra elforsyningens på, hvorvidt der nu skal yderligere en aflæsning til.