Lokalpolitik

Salg af elhandel trækker ud

Millionhandel om Nordjysk Elhandel er endnu ikke på plads

Salget af Nordjysk Elhandel, der ejes af stribe elforsyninger, herunder Aalborg Kommunes, blev annonceret som en kendsgerning omkring nytår, men handelen er ikke gennemført endnu, erfarer NORDJYSKE. Det er tidligere oplyst, at Nordjysk Elhandel var solgt til et konsortium bestående af en gruppe nordjyske forretningsfolk, herunder Eigild B. Christensen, stifter af trykkerivirksomheden Color Print, og elhandelsselskabets administrerende direktør og drivende kraft i en årrække, Bo Lynge Rydahl. Pris: 300 mio. kr. Handelsprisen er uofficielt oplyst til at være på godt 300 millioner kroner, og med gæld og omkostninger trukket fra, står Aalborg via elforsyningens andel på 53 procent til at blive tilført i omegnen af 140 millioner kroner. Herfra skal dog trækkes en afgift på mindst 40 procent til staten. Men hverken kommune eller stat har endnu ikke set millionerne, og det til trods for, at der var lagt op til, at byrådet skulle endeligt godkende salget på byrådsmødet 10. januar. Punktet blev imidlertid udsat, og det blev dengang forklaret med, at der endnu var visse uafklarede forhold. Den handel er på plads Mens Nordjysk Elhandel fortsat delvist er ejet af Aalborg Kommune, er salget af selve den kommunale elforsyning AKE Net til Himmerlands Elforsyning en realitet. Salget af AKE Net samt afhændelsen af Nordjysk Elhandel rummer i øvrigt den kompleksitet, at sidstnævnte firma i sin tid blev sat i verden for at købe strøm til AKE Nets forbrugere. AKE Nets nye ejer, Himmerlands Elforsyning, ejer imidlertid sammen med andre elselskaber elhandelsselskabet Energi Nord, som på sigt skal overtage Nordjysk Elhandels rolle i forhold til salg af strøm til forbrugerne i Aalborg. Tavse politikere NORDJYSKE ville gerne have spurgt sagens parter, om det er her, årsagen til forsinkelsen skal findes, men både forsyningsrådmand Tommy Eggers (DF) og borgmester Henning G. Jensen (S) afviser at udtale sig om sagen. Sidstnævnte, der er næstformand i selskabet, henviser til bestyrelsesformand H. C. Krøyer, som det imidlertid ikke er lykkedes at komme i kontakt med. NORDJYSKE har ligeledes forgæves forsøgt at få en kommentar fra administrerende direktør Bo Lynge Rydahl, Nordjysk Elhandel.

Forsiden