Lokalpolitik

Salg af grunde skærper godt i pengekassen

HIRTSHALS:Der er endnu ikke givet bevillinger til nye anlægsprojekter i Hirtshals Kommune i 2006. Kommunens likviditet har været så presset, at der har været indført et midlertidigt stop for nye anlægsprojekter i 2006. Først i løbet af næste uge regner politikerne med at have et præcist overblik over den økonomiske situation. Politikerne afventer nemlig en redegørelse fra kommunaldirektøren, inden der bliver truffet endelige beslutninger om de anlægsprojekter som er prioriteret omkring byfornyelse og skolerenoveringer. Grundsalg har dog skærpet godt i kommunekassen, for det har på nuværende tidspunkt givet 13 mio. kr. i kassen. Der er solgt 10 ud af 14 grunde på Nejstgården, sommerhusgrunde i Kjul, erhvervsgrunde samt parcelhusgrunde i både Bindslev og Åbyen. Hirtshals Kommune har fået dispensation til at låne 3,2 mio. kr. af indenrigs- og sundhedsministeriet til finansiering af skolerenoveringer i 2006. Det skal dog endelig godkendes i sammenlægningsudvalget for Ny Hjørring Kommune, men borgmester Knud Størup (UP) forventer ikke, at det giver anledning til problemer. Samtidig fik de forskellige fagudvalg før sommerferien besked på at finde besparelser på sammenlagt knap 6 mio. kr. på dette års driftsbudget.