Turisme

Salg af kystturisme skal styrkes

Toppen af Danmark lægger pres på Danmarks Turistråd

FREDERIKSHAVN/SKAGEN:Kystturismen repræsenterer cirka totredjedele af Danmarks samlede turismeomsætning, og de ni vendsysselske kommuner i destinationsselskabet Toppen af Danmark har i den sammenhæng en stærk position. Men gøres der nok for at fastholde positionen? Det spørgsmål set såvel i nationalt som lokalt perspektiv, sætter Toppen af Danmark fokus på ved et temamøde på Knivholt Hovedgaard i Frederikshavn onsdag 15. januar, og med direktør i Danmarks Turistråd, Lars Sandahl Sørensen, som hovedtaler. I branchen har der ifølge Frederikshavns turistchef Pauli Jørgensen været lidt diskussion om, at kystturismen bliver ladt i stikken af Danmarks Turistråd. - Det har ligget i kortene, at Danmarks Turistråd koncentrerer sig om at udvikle nye produkter, mens kystturismen jo allerede er der, og at vi derfor selv hver især har skullet klare markedsføringen heraf, siger Pauli Jørgensen. - Men det kræver mange penge, og derfor håber vi, at Danmarks Turistråd nu vil satse mere på markedsføringen også af kystturismen. Der er vist nok en gryende erkendelse af, at der er gjort for lidt ud af den del i forhold til vores store turistmarkeder mod syd. - Så det skal blive spændende at se, hvad Lars Sandahl Sørensen kommer med i sit indlæg om dansk turisme og dens udfordringer, mener Pauli Jørgensen. På temamødet præsenteres også Toppen af Danmarks markedsføringsprojekt "Ferie i Lysets Land 2003". Foruden brochuren på fire sprog og trykt i 220.000 eksemplarer, der primært uddeles herhjemme, er der koblet en Internet-udgave på. Til temamødet er inviteret omkring halvanden hundrede deltagere, nemlig byråd, kommunaldirektører, turistchefer og turistformænd i de ni kommuner, der står bag Toppen af Danmark. De får samtidig en rundvisning på Knivholt Hovedgaard, hvis faciliteter er efterspurgte i mange såvel turistmæssige som andre sammenhænge.